Opleiding tot Mediator (1): inleiding conflictmanagement

Ontwikkel uzelf tot professioneel mediator

In deze eerste module van de Opleiding tot Mediator maakt u kennis met verschillende conflicttheorieën en vormen van conflictgedrag. Ook conflictanalyse komt aan bod. U leert de dynamiek van conflicten begrijpen en weet wanneer en hoe u kunt ingrijpen.
Lees meer

 • Resultaat

 • Inhoud

 • Voor wie

 • Data

 • Locaties

 • Prijs

Resultaat

Na de module Opleiding tot Mediator (1): inleiding conflictmanagement:

 • bent u in staat om analyses te maken van conflicten op verschillende niveaus
 • kunt u een diagnose uitvoeren van een conflict tussen individuen en interventievoorstellen ontwikkelen
 • bent u in staat te reflecteren op uw persoonlijke voorkeuren in de benadering en analyse van conflicten en de mogelijke consequenties daarvan
 • kunt u reflecteren op uw eigen visie op conflicten en de relatie met persoonlijke en werkgerelateerde doelen
 • kent u uw persoonlijke stijl van reageren in diverse conflicten en de relatie van conflictgedrag met persoonlijkheid

Inhoud

Deze mastermodule bestaat uit 6 bijeenkomsten en wordt afgesloten met een tentamen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Perspectieven op conflict

In de eerste bijeenkomst maakt u kennis met diverse theoretische perspectieven op conflict en agressie, waaronder het psychodynamisch, systeemtheoretisch, speltheoretisch en agressietheoretisch perspectief. Aan bod komen verschillende definities
van en visies op conflict; van intrapersoonlijk (stress) tot internationaal niveau. Ook bekijken we conflicten in historische en culturele
context.

Conflicttheorie: gastcollege Nationale Ombudsman

In dit gastcollege schenken we aandacht aan conflicten binnen de Nederlandse samenleving en de invloeden die (de-)juridisering heeft op het verloop van conflicten en conflictregulering.

Conflictanalyse

In deze bijeenkomst gaat u actief aan de slag met het verzamelen van diagnostische informatie. U analyseert het verloop van conflicten vanuit verschillende modellen, zowel op procesaspecten als structuurkenmerken. U reflecteert op conflict en ontwikkelt vaardigheden voor conflictanalyse door inzicht in de vooren nadelen van de diverse modellen.

Conflictgedrag

U gaat definities van conflict op persoonlijk en interpersoonlijk niveau relateren aan uw eigen situatie. Aan de hand daarvan leert u het verband tussen persoonlijke en interpersoonlijke processen herkennen en analyseren. Ook leert u uw eigen gedrag verder te ontwikkelen in oefeningen en met een acteur.

Vechtkunst

In de workshop Vechtkunst leert u uw eigen gedragsneiging in conflicten kennen. Door de fysieke spanning die in gesimuleerde gevechten ontstaat worden parallellen met conflicten in andere contexten snel herkenbaar.

Conflictgedrag: oorzaak en gevolg

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u inzicht in verschillende theoretische modellen rondom conflictgedrag en leert u deze toe te passen. U leert wat de – negatieve én positieve – effecten kunnen zijn van conflicten.

Onderhandelen

Deze bijeenkomst geeft een overzicht van diverse onderhandelingstheorieën. Daarnaast komt de sociale beïnvloeding bij onderhandelen aan de orde en het spanningsveld tussen integratief en distributief onderhandelen. Ook behandelen we verschillende
effectieve en niet-effectieve strategieën.

Opbouw en duur

De Opleiding tot Mediator (1): inleiding conflictmanagement bestaat uit:

 • een telefonisch doelstellend gesprek
 • 7 bijeenkomsten met een doorlooptijd van 14 weken en staat gelijk aan 8 ECTS
 • 16 uur zelfstudie per week (incl. collegedagen)
 • maximale groepsgrootte van 20 deelnemers
 • u kunt drie keer per jaar starten met de module: in januari, april en september

Doelstellend gesprek

In een telefonisch gesprek met uw studiebegeleider bespreekt u uw achtergrond, motivatie en wederzijdse verwachtingen. De studiebegeleider checkt of u gezien uw leerdoelen de juiste opleiding heeft gekozen.

Bijeenkomst 1 t/m 7:

 • 1 collegedag van 09.30 tot 17.30 uur

Voor wie

 • u wilt zich specialiseren in mediation omdat er regelmatig een beroep wordt gedaan op uw bemiddelingsvaardigheden bij belangentegenstellingen of arbeidsgerelateerde conflicten
 • u wilt van mediation uw beroep maken
 • u heeft minstens twee jaar relevante werkervaring
 • u heeft minimaal een hbo-diploma
 • 11-09-2015 Utrecht Optie nemen | Inschrijven

  • Lesdagen zijn op
  • vr.
   11-09-2015
   09:30 - 17:30
   Utrecht
  • vr.
   18-09-2015
   09:30 - 17:30
   Utrecht
  • vr.
   02-10-2015
   09:30 - 17:30
   Utrecht
  • vr.
   16-10-2015
   09:30 - 17:30
   Utrecht
  • vr.
   06-11-2015
   09:30 - 17:30
   Utrecht
  • vr.
   20-11-2015
   09:30 - 17:30
   Utrecht
  • vr.
   11-12-2015
   09:30 - 17:30
   Utrecht
 • 15-04-2016 Utrecht Optie nemen | Inschrijven

  • Lesdagen zijn op
  • vr.
   15-04-2016
   09:30 - 17:30
   Utrecht
  • vr.
   22-04-2016
   09:30 - 17:30
   Utrecht
  • vr.
   13-05-2016
   09:30 - 17:30
   Utrecht
  • vr.
   27-05-2016
   09:30 - 17:30
   Utrecht
  • vr.
   10-06-2016
   09:30 - 17:30
   Utrecht
  • vr.
   24-06-2016
   09:30 - 17:30
   Utrecht
  • vr.
   01-07-2016
   09:30 - 17:30
   Utrecht
 

Investering

Uw investering in deze module bedraagt € 3.600,00. Hier wordt geen BTW over berekend.

Trainingsmateriaal

Kosten voor studiemateriaal zijn niet inbegrepen in de prijs. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf hiervan, waarvoor u rekening dient te houden met een gemiddelde investering van circa € 125,00 per module. Deze kosten zijn derhalve niet op onze factuur zichtbaar en kunt u apart declareren bij uw werkgever, mocht daar een mogelijkheid toe bestaan. De literatuurlijst ontvangt u na inschrijving.

Arrangement

Kosten voor gebruik accommodatie, collectieve consumpties en lunch zijn inbegrepen in de prijs.

Andere bezoekers bekeken ook:

Opleiding tot Mediator (2): Mediation
Teamcoaching en groepsinterventies
Evidence informed coaching
Vergelijk