Wil je weten welke kwaliteiten jouw mensen in huis hebben en of deze wel aansluiten op wat jouw organisatie nu nodig heeft? Heb je zicht op de doorgroeimogelijkheden en de potentie van jouw medewerkers? Hoe kunnen teams zich binnen de organisatie verder ontwikkelen? Een assessment geeft inzicht!

Assessment

Sinds medio 2013 is Schouten & Nelissen een samenwerkingsverband met Lagerweij & Partners aangegaan om de dienstverlening op assessment gebied nog beter te laten aansluiten op de vragen vanuit de markt.

Talenten en kwaliteiten
De basis van al onze assessments en talentenanalyses wordt gevormd door de door ons ontwikkelde diepgaande persoonlijkheidsvragenlijst (de IFB-analyse®). Deze geeft een helder inzicht in de belangrijkste talenten en kwaliteiten en in welke omgeving deze het beste tot hun recht komen.

In het talentgesprek (het laatste, uitgebreide terugkoppelingsgesprek van het assessment) staat niet alleen de vraag centraal: “wat komt er uit de test?”. Onze adviseurs, allen getraind in het speciaal ontwikkelde adviesmodel, maken de deelnemer al tijdens het assessment enthousiast over zijn/haar natuurlijke talenten. De acceptatie van het assessment is hierdoor groter dan bij een regulier assessment. Onze focus: prestatie & plezier.

Adviesmodel
De uitgangspunten van het adviesmodel zijn:

  • Positieve psychologie (gericht op het nu en de toekomst, minder gericht op moeilijkheden uit het verleden).
  • Waarderende gespreksvoering (wat kun je leren van de keren dat het goed ging in plaats van wat kun je leren van de keren dat het fout ging).
  • Het model van Bateson (niet alleen focussen op gedrag, maar vooral op de onderliggende lagen, drijfveren).

Soorten assessments
We onderscheiden globaal drie soorten assessments:

  • Selectieassessment, gericht op wat een persoon nu in huis heeft. “Ben ik geschikt voor de voorliggende functie?”
  • Ontwikkelassessment, gericht op wat een persoon kan ontwikkelen binnen een specifiek kader. “Heb ik het in huis om in de toekomst door te groeien naar een specifieke functie(groep)?”
  • Potentieelassessment, gericht op het identificeren van onontdekte mogelijkheden. “Waar liggen mijn toekomstige loopbaankansen en ontwikkelrichtingen?”