Feestelijke diploma-uitreiking Masters Schouten & Nelissen University

Op vrijdag 20 mei vond de diploma-uitreiking plaats voor de kandidaten die onlangs een Masteropleiding succesvol hebben afgerond. De feestelijke dag werd geopend met een hartelijk welkomstwoord van Nicole Eggermont. Na een persoonlijk woord aan de afstudeerders, gingen zij onder toeziend oog van familie en vrienden over tot het tekenen van het diploma.

Hierbij een overzicht van de afgestudeerden:

Master Kwaliteitsmanagement
Chris Visser MKM

Master Human Development 
Andre Amoraal MHD 
Ellen Joziasse MHD 
Jose Dol MHD

Master Conflict management
Michael Zwart MCM
Astrid Seegers MCM

We feliciteren hen van harte met het behaalde resultaat en wensen hen veel succes in hun loopbaan!

Ook een master volgen?

In september start Schouten & Nelissen University weer met master(modules) op het gebied van Human Development, Conflict- en Kwaliteitsmanagement.