Gezocht: bevlogen medewerkers

Waarom heb je bevlogen medewerkers nodig?

Bevlogen medewerkers hebben niet alleen veel energie en zijn erg toegewijd, ze gaan ook helemaal in hun werk op. Ze zijn competent, innovatief en hebben vertrouwen in hun eigen kunnen. Bevlogen medewerkers wachten niet af maar nemen het heft in eigen handen, weten hun collega's mee te krijgen en behandelen klanten als koningen. Maar waarom heb je nu, meer dan ooit, bevlogen medewerkers nodig?

We werken met het hart

Ruim 70% van werkend Nederland is werkzaam in de dienstverlening. Deze mensen moeten zich inleven in de klant, vriendelijk zijn en irritaties onderdrukken. Belangrijk is natuurlijk ook dat zij niet niet over zich heen laten lopen: dus enige mate van assertiviteit is ook gewenst. Kortom, in plaats van met hun handen werken deze mensen tegenwoordig met hun hoofd of met hun hart. En dat gaat nu eenmaal een stuk beter als je bevlogen bent.

Effectief samenwerken

Naast de inhoud van het werk, is ook de werkomgeving sterk veranderd. Dit met name in sociaal opzicht: we werken meer in teams. Dat betekent dus dat mensen steeds meer afhankelijk zijn van anderen. Daar komt nog eens bij dat die anderen steeds meer "anders" worden. De diversiteit op de werkvloer neemt toe getuige het groeiend aantal vrouwen, arbeidsgehandicapten, ouderen, chronisch zieken, allochtonen, deeltijders, tele-werkers, flexwerkers en vrijwilligers. Een bevlogen medewerker heeft de sociale vaardigheden in huis om hiermee om te gaan.

Dynamiek in de markt vraagt om innovatief en creatief gedrag

Werd het werk vroeger gekenmerkt door stabiliteit, vandaag de dag is 'niets zo stabiel als verandering'. Stilstand is achteruitgang in onze sterk competitieve maatschappij. Organisaties moeten voordurend innoveren om hun hoofd boven water te houden. Voor werknemers betekent dit dat een creatieve inbreng van hen wordt geëist. Het simpelweg uitvoeren van een opdracht voldoet niet langer. In plaats daarvan moet er continu worden gewerkt aan nieuwe producten en diensten en aan kwaliteitsverbetering. En inderdaad, bevlogen werknemers zijn creatiever en innovatiever dan hun minder bevlogen collega's.

Veranderbereidheid

Het feit dat bedrijven in hoog tempo veranderen, betekent dat er de nodige onzekerheid wordt opgeroepen. Hoe ziet mijn werk er in de toekomst uit? Heb ik mijn baan over een jaar nog wel of sta ik op straat? Wat moet ik kunnen en kennen om aantrekkelijk op de arbeidsmarkt te blijven? Het kunnen omgaan het deze vragen vereist dat men stevig in zijn schoenen staat, flexibel is en over het nodige zelfvertrouwen beschikt. Maar dat niet alleen, ook vergt het dat men tijdig initiatief neemt en pro-actief aan de weg timmert om bij te blijven. Bijvoorbeeld door trainingen te volgen of actief te netwerken.

Eigen regie gewenst

Het zijn niet langer meer de prikklok en de baas die respectievelijk de werktijd en de werkinhoud dicteren, maar het is de werknemer zelf die daarover beslist. Het Nieuwe Werken raakt steeds meer in zwang. Dit is een positief gegeven omdat we weten dat autonomie samenhangt met gezondheid en welbevinden. Er is echter ook een 'maar' aan deze ontwikkeling. Namelijk, je moet wel met die autonomie om kunnen gaan. Dat wil zeggen: werknemers dienen over voldoende zelfmanagement vaardigheden te beschikken. Bevlogen werknemers zijn beter in staat om zichzelf te managen.

Meer weten over bevlogenheid?

Kijk op onze bevlogenheidspagina! Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over bevlogenheid en tools om bevlogenheid te creëren en stimuleren. Je kunt hier onder andere een whitepaper van prof. Schaufeli downloaden, jouw eigen bevlogenheid testen en 10 tips voor het creëren van bevlogenheid vinden.