Het nieuwe leren: een nieuwe rol voor HR

Bij de Universiteit van Maastricht staan de bedrijven nog net niet in de rij. Maar hoogleraar Corporate Learning Mien Segers ziet wel steeds meer bedrijven langskomen. Vrijwel allemaal willen ze weten hoe ze medewerkers effectiever kunnen laten leren. ABN AMRO is een bedrijf waar de eerste stappen al gezet zijn.

Mien Segers schetst een ontwikkeling over de afgelopen tien jaar. Rond 2000 lag de nadruk bij bedrijven nog op een goede presentatie van het trainingsaanbod, zegt ze. Maar sinds een jaar of vijf realiseren grote bedrijven zich dat zij te aanbodgericht hebben gewerkt en nieuwe vormen van leren moeten uitproberen. Meer gericht op het individu in zijn werkcontext. De focus verschuift hierdoor van een formeel trainingsaanbod naar meer informele vormen van leren.

Kritischer naar managers

Bij ABN Amro manifesteerde zich deze ontwikkeling in een terugkerende vraag van managers: ‘Hoe krijg ik het nou écht toegepast op de werkplek?’ Volgens Margot van Keulen, specialist Learning & Development, was die vraag mede te danken aan een steviger houding van haar afdeling. ‘Er is in ons vak heel veel gezegd en geschreven over informeel leren. Dat hebben we als afdeling bewust en onbewust in onze aanpak verwerkt. We zijn kritischer geworden naar managers. Is een opleiding wel echt de oplossing voor jouw vraag? We laten zien dat er alternatieven zijn. Adviseren bijvoorbeeld om meer aan intervisie te doen in het teamoverleg, in plaats van een teamtraining.’

Zwaardere rol

Bij ABN Amro veranderde de afdelingsnaam van Academy naar Learning & Development, bewust om meer nadruk te leggen op development. Wat Mien Segers betreft mag dat development op een hoog niveau liggen. ‘De rol van HR wordt zwaarder, ontwikkeling van het menselijk potentieel moet lijnen met de strategische doelen van het bedrijf.’ Ziet Margot van Keulen dat ook terug in haar dagelijks werk? ‘Het is zeker zo dat wij meer kijken naar wat er in de business gebeurt en nadenken over de lange termijn. Maar het belangrijkste: het is niet meer ‘u vraagt, wij draaien’. We voeren nu een echt gesprek over de meest effectieve aanpak. En dat wordt gewaardeerd. Te meer omdat ontwikkeling van medewerkers bij ABN AMRO essentieel is: zij maken het onderscheid in onze dienstverlening. Het resultaat is dat managers nu bereid zijn te praten over de effectiviteit van interventies.

Intervisie en coaching

Het klinkt mooi. Maar wat betekent het nu concreet bij ABN Amro? Margot van Keulen: ‘We besteden nu onder meer aandacht aan intervisie en coaching. Zo bieden we managers goede modellen voor en trainingen in intervisie aan. Ook werken we aan een pool van externe facilitators. Mensen die managers en medewerkers verder kunnen helpen met intervisie en coaching. Wil een manager met zijn team bijvoorbeeld structureel aan intervisie doen, dan kan hij dat heel eenvoudig online aangeven. Een facilitator komt dan langs om het in 1 à 2 sessies te helpen opstarten. Ook bijzonder: de mogelijkheid van een los coachingsuur. Stel een accountmanager heeft volgende week een moeilijk klantgesprek. Dan kan hij een coachingsuur aanvragen om zich voor te bereiden. Zelfs met inzet van een acteur. Het leren wordt zo dus wel heel direct gekoppeld aan de vraag in de praktijk.’

Meer lezen? Download het volledige artikel Een nieuwe rol voor HR; Kritisch en strategisch (PDF) afkomstig uit mens@org het magazine van Schouten & Nelissen over organisatieontwikkeling