Hoe transitie-proof ben jij?

Per 1 juli 2015 introduceert de Wet werk en zekerheid (WWZ) de transitievergoeding. Deze vergoeding is onder andere bedoeld om de transitie (overgang) van de ene naar de andere baan makkelijker te maken. Je bent vrij om de vergoeding te besteden zoals je wilt, je zou er dus ook outplacementbegeleiding of omscholing mee kunnen bekostigen, als daar al niet eerder afspraken over zijn gemaakt.

Door het ontslag eenvoudiger, sneller en minder kostbaar te maken, moet dit een bijdrage gaan leveren aan het flexibeler maken van de arbeidsmarkt.

Je komt in principe in aanmerking voor deze vergoeding als je arbeidsovereenkomst minimaal 2 jaar heeft geduurd en:

  • op initiatief van je werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd of;
  • op je eigen initiatief word beëindigd of niet wordt verlengd, omdat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever (bijvoorbeeld discriminatie).

De transitievergoeding (max. € 75.000 of 1 jaarsalaris als dat hoger is) wordt berekend aan de hand van je dienstjaren. Soms hoeft de transitievergoeding niet betaald te worden, zoals bij faillissement of bij ernstig verwijtbaar handelen (denk aan diefstal).

De werkgever kan onder bepaalde voorwaarden kosten aftrekken van deze vergoeding die hij bijvoorbeeld heeft gemaakt om jou breed inzetbaar te laten zijn. Bijvoorbeeld als je droomt van het opzetten van een eigen onderneming en je werkgever geeft je de mogelijkheid en middelen om een relevante opleiding daartoe te volgen. Eén van de voorwaarden om deze kosten af te kunnen trekken van de transitievergoeding, is dat je schriftelijk instemt met deze aftrek voordat de kosten worden gemaakt. En het mag niet gaan om kosten die worden gemaakt voor het (nog beter) vervullen van je huidige functie, of een toekomstige functie bij je werkgever.

Doe je marktwaarde-check

De WWZ biedt geen zekerheid op werk. Je blijft uiteraard zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van je marktwaarde door te blijven leren en jezelf te blijven ontwikkelen. Het belang van scholing en ontwikkeling wordt onderstreept door het wettelijke scholingsrecht dat ook door de WWZ wordt geïntroduceerd.

Jouw marktwaarde check kun je eenvoudig doen. Het enige wat je nodig hebt is een eerlijk antwoord op drie vragen:

  1. Zou ik mezelf aannemen in de baan die ik nu heb?
  2. Als elke sollicitant dezelfde opleiding heeft, waarom spring ik er dan uit?
  3. Als ik vanaf morgen op een tropisch eiland te vinden ben, wie en wat gaat men dan van mij missen?

En wat zegt jouw baas hiervan?