Omgaan met cultuurverschillen in organisaties

Culturele diversiteit brengt een grote rijkdom met zich mee. Tegelijkertijd kan het tot de nodige frustraties en onbegrip leiden – en daarmee relaties flink onder druk zetten. Hoe ga je om met cultuurverschillen? En welke impact hebben cultuurverschillen op individuele professionals, teams en leiderschap?

‘Mijn regels werken misschien niet in een internationale context’. Die gedachte zou voor iedereen die met andere culturen omgaat het uitgangspunt moeten zijn. Dan is het mogelijk op een goede, effectieve manier verbinding te zoeken met de ander. Vaste do’s en don’ts werken daarbij niet.

Wat wel effectief is: werken aan de vier sleutelcompetenties uit de Intercultural Readiness Check (IRC). Met deze online vragenlijst kun je kijken hoe culture proof je zelf bent. Schouten & Nelissen zet de IRC in bij de start van interculturele trajecten. Welk inzicht brengt deze Check? Twee deelnemers delen hun ervaring.

Download het artikel 'Omgaan met cultuurverschillen' (PDF) afkomstig uit mens@org, het magazine van Schouten & Nelissen over organisatieontwikkeling.