Pesten op het werk. Effectieve conflicthantering.

Op tijd ingrijpen scheelt geld

Als een medewerker een conflict meldt, een geval van pesten of een ruzie, is het vaak al hoog opgelopen. Hoe zorg je ervoor dat conflicten op de werkvloer niet escaleren? Lenka Hora Adema was beleidsadviseur conflictmanagement bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Moritz Römer, programmamanager Master Conflictmanagement bij Schouten & Nelissen University, interviewt haar over effectieve conflicthantering.

Mensen die betrokken zijn bij een conflict, moeten in een zo vroeg mogelijk stadium een passende aanpak kiezen voor de oplossing ervan. Dat was de gedachte achter het beleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie, toen mediation naast rechtspraak werd gestimuleerd. Als we het voor de burger introduceren, dan ook voor onze medewerkers, besloot de minister destijds. Practice what you preach. En dus voerden Lenka Hora Adema en haar collega’s conflictmanagement in bij het ministerie.

Wanneer spreek je eigenlijk van een conflict?

‘Als één partij vindt dat er een conflict is, is er een conflict. Je hoeft niet meteen te denken aan grote, slepende ruzies. Het kan ook beginnen met irritaties. Collega’s die hun ergernissen alleen met anderen bespreken, kunnen uiteindelijk tegenover elkaar komen te staan. Dat komt in elke organisatie voor.

Het wordt problematisch wanneer medewerkers belangrijke informatie niet meer met elkaar delen, als ze zich niet veilig voelen of als sprake is van kampvorming.’

We weten dat het raadzaam is om te investeren in conflictmanagement. In hoeverre geldt dat voor Justitie?

‘Investeren in samenwerking is in deze tijd extra belangrijk. We moeten immers met minder mensen hetzelfde werk doen. Daarnaast is het interessant in het kader van bezuinigingen. Conflictmanagement heeft Justitie in 4 jaar tijd een te meten besparing van 4,7 miljoen euro opgeleverd. De werkelijke opbrengst is veel groter door betere samenwerking en minder verzuim.’

Als iemand gepest wordt, spreek je dan ook van een conflict? En hoe los je zo’n situatie op?

‘Ja. Pesten valt zeker onder conflicten. Ook binnen Justitie komt het voor. Zo was er iemand die genegeerd werd door zijn collega’s. Ze sloten hem buiten en ‘vergaten’ belangrijke informatie met hem te delen. Hij belde de Conflictenlijn – een speciaal telefoonnummer dat we hadden opgezet voor mensen met arbeidsconflicten. Een van de medewerkers heeft toen met hem gesproken over zijn belangen en zijn mogelijkheden om zelf de situatie te verbeteren.'

Meer lezen? Download het volledige artikel 'Op tijd ingrijpen scheelt geld' (PDF) afkomstig uit mens@org het magazine van Schouten & Nelissen over organisatieontwikkeling.