Presentatie over Duurzame Inzetbaarheid op Performa 2011

Tijdens de Performa op 13 oktober 2011 werden verschillende masterclasses georganiseerd, waaronder de masterclass Opleiden en Leren. Centraal stonden twee casussen van bedrijven waarvoor HRD adviseurs een oplossing konden aandragen. Senior adviseur Johannes de Geus van Schouten & Nelissen presenteerde zijn oplossing voor de casus Generatie-diversiteit in de Vleeswarenindustrie: hoe om te gaan met generatieverschillen?

De verschillende oplossingsperspectieven werden beoordeeld door een vakjury, van commentaar voorzien door de klant (de eigenaar van de casus). De presentatie van Johannes kreeg de beste beoordeling. Hij zocht de oplossingsrichting in Duurzame Inzetbaarheid.

Johannes de Geus: ‘Duurzame inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid van zowel de organisatie als van de medewerkers zelf. De organisatie kan stimuleren dat de medewerkers actief investeren in hun inzetbaarheid en dat managers de goede "duurzame inzetbaarheids"gesprekken met medewerkers voeren en samen met hen vooruit denken en dat zij pro-actief signalen van vastlopen oppakken. Daarentegen mag van de medewerker verwacht worden dat die vaker en vroegtijdig stil staat bij de vraag hoe de rest van zijn werkzame leven eruit kan zien. "Wat zijn mijn talenten en ambities als drijfveren voor duurzaam inzetbaar blijven en persoonlijke groei".

Download de presentatie van Johannes de Geus.