• Onze redactie

Strategisch HRD regeert in de nieuwe wereld

Technologische innovaties nemen steeds meer werk van medewerkers over. Maar met digitalisering en automatisering maakt een organisatie zich niet uniek. Elk modern bedrijf maakt immers die transitie door. The human factor maakt het verschil of een organisatie succesvol is en blijft.

Weg met omkaderde functies

Voor de invulling van die human factor heeft Human Resource Development (HRD) een cruciale rol. Strategisch HRD gaat slim om met trends op de arbeidsmarkt en kent de professional van de toekomst. Wat we bijvoorbeeld zien, is dat banen met omkaderde taken verdwijnen.

Professionals gaan werken vanuit een rol die opgebouwd is met persoonlijke skills. Daarmee kunnen zij snel schakelen bij veranderingen. En kunnen zij organisatie- en grensoverstijgend werken en denken. Dat is nodig in een wereld zonder grenzen en boordevol connecties.

De strijd om talent

Voor de samenstelling van goed geëquipeerde en gemotiveerde teams wil iedere organisatie natuurlijk de beste mensen in huis halen en houden.

De strijd om talenten is losgebarsten en zal nog veel extremer worden. En de uitdaging om hen te blijven inspireren en motiveren, een carrière lang, wordt groter en groter.

Persoonlijke kwaliteiten als uitgangspunt

Onder andere door de vormen van leiderschap te veranderen. In vooruitstrevende organisaties zijn medewerkers elkaars coach. Zij krijgen de ruimte om oplossingen en kansen aan te dragen.

De leidinggevende kent de kwaliteiten van zijn mensen. Hij/zij houdt zich vooral bezig met de sturing daarop om tot het beste resultaat te komen. Zo ontstaan autonome teams met individuen met ieder hun eigen krachtige skills.

De samenstelling van de teams verandert mee met de verschillende organisatievraagstukken en de trends in de markt.

Een carrière lang ontwikkelen

Omdat die context alsmaar verandert, is het noodzaak om de persoonlijke skills continu te blijven ontwikkelen. De focus ligt daarbij op de intrinsieke motivatie van mensen.

Iedereen, onervaren en ervaren, is immers op zoek naar zingeving. Wat geeft energie? En hoe past dat binnen de levens- en ontwikkelcyclus van een persoon?

Door daar serieus gehoor aan te geven, blijven talenten binnen. Bovendien spreek je nieuwe talenten aan om voor je te komen werken.

Talentontwikkeling is maatwerk

Uiteraard is het niet zo dat talentonwikkeling een standaard format is. Het is niet één op één te kopiëren voor iedereen binnen je bedrijf. Juist de toenemende diversiteit in gender, cultuur, leeftijd, ervaring levert interessante en succesvolle teamsamenstellingen. Daarbij leert iedereen van elkaars unieke skills.

Kortom, HRD is een belangrijke, misschien wel dé belangrijkste, strategische rol om organisaties in beweging te brengen en te houden. Eenvoudig is dat niet, maar met wat hulp gaat het zeker lukken!

  • Onze redactie