Verandermanagement: 8 succesfactoren voor leidinggevenden

Bij veel mensen roept verandering weerstand op. Hoe ga je hier effectief mee om als leidinggevende? De 8 stappen in dit artikel helpen jou om een veranderingstraject succesvol te begeleiden en commitment te krijgen.

Een goede voorbereiding is het halve werk

#1. Creëer een gevoel van urgentie

Help je medewerkers inzien waarom verandering noodzakelijk is en waarom het belangrijk is om meteen te handelen. Leg de nadruk op emotie (‘see-feel-change’) in plaats van alleen op ratio (‘analysis-think-change’).

Deel dus geen dik rapport met cijfers waarom het anders moet, maar maak een impactvolle visualisatie van het probleem. Laat bijvoorbeeld eens een klant uitleggen hoe hij de service ervaart.

#2. Zorg voor een leidende coalitie

Intern is een sterke groep nodig die de verandering stuurt. Mensen met leiderschapsvaardigheden, geloofwaardigheid, communicatieve vaardigheden, autoriteit, analytische vaardigheden en urgentiebesef.

Toets ze op de volgende zaken: hebben ze formele en informele invloed? Zijn ze goed geworteld in de organisatie? Kunnen ze wel voldoende afstand nemen en beschikken ze over een kritische blik om daadkrachtig de veranderingen te ondersteunen?

Schets het lonkend perspectief

#3. Ontwikkel een visie en strategie voor verandering

Maak duidelijk hoe de toekomst verschilt van het verleden en hoe die toekomst kan worden gerealiseerd. Maak de visie concreet, realistisch en eenvoudig. Je hebt een plan nodig met een afgewogen mix van interventies voor alle relevante managementbouwstenen.

Houd focus op de veranderingen

#4. Communiceer om draagvlak en betrokkenheid te creëren

Zorg ervoor dat zoveel mogelijk anderen de visie en strategie begrijpen en accepteren. Neem onzekerheid, angst en wantrouwen waar mogelijk weg door duidelijk te maken waar medewerkers aan toe zijn.

Een ‘gevoel van veiligheid’ is een zeer belangrijke voorwaarde om gedrag bespreekbaar te maken. Het management kan de dialoog starten door ook het eigen gedrag (cultuur) aan de orde te stellen.

#5. Maak het anderen mogelijk om te handelen

Neem zoveel mogelijk obstakels weg, zodat degenen die de visie willen realiseren dit ook kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan beoordelingssystemen die niet meer aansluiten. Pas die aan, zodat het nieuwe, gewenste gedrag wordt beloond.

Een andere randvoorwaarde is inzet en steun vanuit de top. Als de verandering daar niet wordt gedragen, is het gedoemd te mislukken.

#6. Genereer korte termijn successen

Creëer snel een aantal overtuigende successen (quick wins). En maak ze zichtbaar in de organisatie. Zo wordt de criticasters de mond gesnoerd en beloon je degenen die meebewegen. Bovendien is het een bevestiging dat de nieuwe koers werkt.

#7. Houd het tempo hoog

Voer de druk en het tempo op na de eerste successen, blijf veranderingen doorvoeren totdat de visie is gerealiseerd. Ofwel: houd het urgentiebesef hoog. Let op uitputtingsverschijnselen. Vaak is er sprake van een overgangsfase tussen oude en nieuwe werkwijzen die extra werk met zich meebrengt.

Bestendig de ‘mindshift’

#8. Creëer een nieuwe cultuur

Houd vast aan de nieuwe benaderingen en zorg dat deze resultaten opleveren, totdat ze sterk genoeg zijn om oude tradities te vervangen. Zorg voor verankering door de veranderingen periodiek en systematisch te meten en evalueren.

Bron: De acht stappen van een succesvolle verandering - John P. Kotter

Krijg anderen eenvoudiger mee

Ontdek welke mogelijkheden je hebt om collega's te overtuigen. En hoe je beter omgaat met andere opvattingen of weerstand, zodat je ook lastige onderwerpen gerealiseerd krijgt. We bundelden de beste artikelen en praktijkcases voor je.

Naar de inspiratiepagina