Deelnemer aan het woord: Leergang coach

Els van der Voort is senior adviseur bij Fontys Fydes, een organisatie die de talenten van kinderen ontwikkelt door iedereen te versterken die met kinderen werkt. Zij houdt zich voornamelijk bezig met het begeleiden, scholen en adviseren van mensen. Omdat zij behoefte had aan meer verdieping in het coachen besloot Van der Voort de Leergang Coach te volgen bij Schouten & Nelissen.

Waarom heeft u ervoor gekozen de training Leergang Coach te volgen?

Hoewel Van der Voort al meerdere jaren in het coachingsvak werkzaam is, had zij behoefte aan meer verdieping. ‘Ik was vooral op zoek naar handvatten en theoretische modellen, zodat ik mensen nog beter kon begeleiden en ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook wilde ik leren hoe ik mijn gesprekken beter kon opbouwen, om mijn cliënt beter te helpen met zich bewust worden van zijn of haar vraag, talenten, belemmeringen en acties.’

Hoe heeft u de training ervaren?

‘De training was kort maar heel intensief. Ik heb de training als heel positief ervaren! Het bleef niet alleen bij het aanreiken van modellen, maar er werd voortdurend een verdiepingsslag gemaakt. Bijvoorbeeld de bewustwording van jouw rol als begeleider of coach. Door bewust naar jezelf te kijken, kom je erachter hoe je zelf in elkaar zit en wat voor invloed dat heeft op jou als coach. Hoe kom je over op de ander?’

‘Deze bewustwording is voor mij een belangrijk punt geweest gedurende de training. Onbewust weerhield ik mezelf ervan specifieke dingen te vragen of onderwerpen aan te snijden gedurende de coachingsgesprekken. Nu zijn die blokkades grotendeels weggenomen en zet ik me er gewoon overheen als ik twijfel. Als je deze basis hebt, kan je als coach je werk gericht en effectief uitvoeren.’

‘Het coachingsgesprek met de trainer aan het einde van de Leergang diende niet alleen als terugblik door te bespreken wat het mij heeft opgeleverd. Ook heb ik samen met de trainer besproken waar ik in mijn rol als coach nog aan moet werken. Ik kreeg weer een duwtje in de rug om bezig te blijven met mijn ontwikkeling. De kunst is nu het zelf verder op te pakken. Het is mooi dat Schouten & Nelissen een vervolgtraject aanbiedt in de vorm van een Supervisie en de Proeve van Bekwaamheid. Zo kan je blijven oefenen totdat het echt in je systeem zit.’

Hoe gaat het nu in de praktijk?

‘Hoewel het nog maar relatief kort geleden is dat ik mijn training heb afgerond, is het effect ervan al merkbaar. De één op één gesprekken verlopen natuurlijker en hebben meer diepgang, waardoor ik de gecoachte sneller en krachtiger in beweging kan zetten. Maar ook als ik zélf trainingen geef, gebruik ik technieken die ik heb opgedaan. In meerdere opzichten succesvol dus.’

Zou u de training aanraden?

‘Voor mij was de training van toegevoegde waarde. Ik zou het dus zeker aanraden aan andere mensen die zich verder willen verdiepen in het coachingsvak. Bovendien is Schouten & Nelissen als organiserende partij een goede keuze geweest. Natuurlijk vergelijk je vooraf verschillende aanbieders met elkaar, maar de betrokkenheid voor, tijdens en na de training heeft mij overtuigd. Een training volgen is vaak een relatief grote investering, maar dat is het voor mij dubbel en dwars waard geweest.’

Meer weten?

Wil je meer informatie? Download de brochure van de Leergang Coach. Meer weten over het complete coachingsaanbod van Schouten & Nelissen? Bekijk dan het overzicht van onze coach-opleidingen.