Deelnemer Gert Muis over de Master Human Development

‘Inzichten die je niet uit de boeken kunt halen’

Gert Muis (56) is afdelingshoofd Neurologie en voorzitter van de ondernemingsraad van het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Hij volgde de Master Human Development bij Schouten & Nelissen University. ‘Vooral het contact met docenten vond ik heel inspirerend. Zij gaven mij inzichten die je niet uit de boeken kunt halen.’

‘Natuurlijk had ik al veel ervaring in de praktijk opgedaan, als leidinggevende en voorzitter van de OR, maar ik wilde weten wat de theorie te zeggen heeft over bijvoorbeeld veranderingsmanagement. Spoort hetgeen ik intuïtief doe met wetenschappelijke inzichten? Het bleek dat ik het niet zo slecht doe, maar het mooie is dat ik het nu vanuit de theorie kan onderbouwen en versterken.’

Weerbarstige praktijk

‘In de module Psychologie van organisatieverandering werd me duidelijk hoe ingewikkeld organisatieverandering eigenlijk is. Onze eerste opdracht was: bedenk iets voor jezelf wat je vandaag gaat veranderen. Ik koos ervoor om mijn washandje voortaan op een haakje te hangen. Wat kan er makkelijker zijn? Nou, ik ben er nog steeds mee aan het worstelen.

Zo’n persoonlijke ervaring geeft je begrip van hoe weerbarstig de praktijk van verandermanagement is. Wij zijn bijvoorbeeld bezig de afdeling lean in te richten: zo zoeken we een logische plek voor materialen, kijken we of looplijnen efficiënt zijn, etc. Dat zijn simpele en positieve veranderingen, en toch duurt het heel lang voordat iedereen de spullen op de juiste plek legt. Zoiets leer je niet in een opleiding projectmanagement, maar ik hou daar nu wel rekening mee in mijn projectplanning.’

Sleutelrol voor middenkader

‘Ook de module Psychologie van leiderschap vond ik zeer interessant. Hoe zorg je ervoor dat een organisatie duurzaam is, dat je als leidinggevende een dienende en coachende rol vervult waardoor je medewerkers autonoom en bevlogen hun werk kunnen doen? Hoe krijg je medewerkers mee in het strategisch beleid, hoe zorg je dat noodzakelijke efficiëntieslagen worden geaccepteerd? Het middenkader vervult daarin een sleutelrol en ik weet nu beter hoe ik die rol effectief kan invullen.’

Duurzaam en bevlogen

‘Zo heb ik laatst voor mijn afdeling een trainingsdag georganiseerd waarin drie onderwerpen centraal stonden: kennis en vaardigheden, persoonlijke kwaliteiten en planning en organisatie. Bij een integrale en duurzame ontwikkeling van medewerkers moet je namelijk niet alleen kennis en vaardigheden aanreiken, maar ook aspecten waarin zij zich als mens verder kunnen ontwikkelen. Dat is bovendien goed voor hun bevlogenheid, een concept uit de module Mens en organisatie. Bevlogenheid maakt dat mensen een bijdrage aan de organisatie leveren, en is dus minstens zo belangrijk als tevredenheid.’

Inhoudelijk en uitdagend

‘Als voorzitter van de OR merk ik in mijn overleggen met het bestuur en het management dat ik meer bagage meebreng en dat dit gewaardeerd wordt. Vroeger stapte ik ook wel gewoon binnen bij een manager, maar nu voer ik sneller een interessant gesprek, ben ik meer een sparring partner. Ik kan wel zeggen dat mijn werk door deze opleiding een stuk inhoudelijker en uitdagender is geworden!’

Master Human Development

Wil jij dezelfde inzichten als Gert? Kijk dan eens bij de Master Human Development.