Masteronderzoek Kwaliteitsmanagement levert nieuw inzicht op

De grote uitdaging voor organisaties is het meekrijgen van medewerkers bij verandering. Wat is daar precies voor nodig? Els Steegmans, staffunctionaris Kwalteit van de GGD Zuid Limburg, volgde de Master Kwaliteitsmanagement van Schouten & Nelissen University en ontdekte in haar afstudeeronderzoek welke factoren bepalen of medewerkers meeveranderen.

Steegmans raakte tijdens de Master Kwaliteitsmanagement geïnteresseerd in de mensfactor van kwaliteitsmanagement: ‘Het was heel leerzaam om kwaliteit te leren kennen vanuit verschillende invalshoeken. Tijdens de opleiding is mijn interesse vooral gewekt door onderwerpen over organisatieverandering. Ter afronding heb ik me daarom verdiept in de manier waarop mensen in organisaties omgaan met innovaties en daarmee samenhangende veranderingen. Een thema dat speelt in veel organisaties, zo ook in de organisatie waarin ik werk.’

Sturen op veranderbereidheid

In haar afstudeeronderzoek ontdekte Steegmans dat de factor OrganisatieCommitment helpt om gerichter te sturen op veranderbereidheid van medewerkers. Ofwel: de betrokkenheid die medewerkers voelen bij de organisatie. Dit komt voor in 3 vormen.

  • Affectief commitment: emotionele verbondenheid ‘ik hoor erbij en voel me verantwoordelijk’.
  • Normatief commitment: morele verplichting ‘ik kan het niet maken om ontslag te nemen.
  • Continuïteitscommitment: financiële overweging, ‘ontslag nemen kost teveel’.

Emotionele verbondenheid als bepalende factor

De ervaren emoties bij de verandering zelf hadden de grootste invloed op veranderbereidheid, bleek uit Steegmans’ onderzoek. Maar Affectief commitment, de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie, kwam op de tweede plaats. Dat was niet eerder zo duidelijk gebleken.

‘Om de veranderbereidheid te vergroten is het voor de organisatie waarin ik werk belangrijk om aandacht te besteden aan de ervaren emoties van medewerkers én het Affectief commitment te stimuleren. Dat kan door medewerkers het gevoel te geven dat ze bij de organisatie horen, er deel van uitmaken en dat ze een actieve bijdrage kunnen leveren aan de organisatiedoelen,’ aldus Steegmans.

Vaker toepassen

Voor Els Steegmans heeft de Master Kwaliteitsmanagement zeker meerwaarde gehad. ‘Dankzij de master heb ik nu bredere kennis over kwaliteitsmanagement waarop ik kan terugvallen én specifieke kennis over verandermanagement. Bovendien heb ik een onderzoek gedaan dat echt bruikbare resultaten heeft opgeleverd. De GGD-afdeling Acute Zorg waar ik mijn onderzoek deed, wil graag verder met het meten van OrganisatieCommitment. Kijk, daar doe je het natuurlijk óók voor.’

Master Kwaliteitsmanagement

Ben jij verantwoordelijk voor de kwaliteit binnen je organisatie? Of adviseer je het management daarover? In de Master Kwaliteitsmanagement leer je vanuit verschillende perspectieven naar kwaliteit te kijken. Zodat je nog beter bent toegerust om veranderingen en verbeteringen te begeleiden.