MBA – van status naar 'must have'

Toe aan een nieuwe fase in je carrière? Al decennia is een MBA de logische weg als je wilt doorgroeien als manager of professional. Het is de sprong naar een next level: niet langer meer alleen werken in, maar ook bouwen áán een organisatie. Het laatste decennium nam het aanbod aan MBA-opleidingen wel sterk toe. Wat betekent dat voor de waarde van de studie?

Iemand die de waarde van een MBA als geen ander kent, is Hans de Bruyn. In 2012 rondde hij de studie af, waarvan hij nog dagelijks profijt heeft in zijn functie als algemeen directeur bij Schouten & Nelissen. Deze organisatie is wereldwijd een van de 10 leidende bedrijven op het gebied van training en ontwikkeling, en biedt via Schouten & Nelissen University al enkele jaren een MBA-opleiding.

Niet alleen het aanbod in MBA-opleidingen is toegenomen. Ook het aantal afgestudeerden is sterk gestegen. Heeft een MBA nog dezelfde waarde als vroeger?

'Ja, je hebt de studie echt nodig om als middle manager een goede stap omhoog te zetten op de carrièreladder. Dat heeft niks te maken met de status, maar met het feit dat een MBA je veel inzicht geeft in de samenhang tussen verschillende bedrijfsdisciplines. Dankzij dat inzicht ben je in de positie om sturend actief te zijn in een organisatie. Dát is de kracht van de opleiding.'

De waarde van een MBA-opleiding is dus onveranderd groot. Zie je wel veranderingen ten opzichte van pakweg tien jaar terug?

'De MBA-opleidingen zijn toegankelijker geworden. Je kunt dus zeggen dat een MBA in deze tijd minder elitair is. Van een status-ding is het een must have geworden voor de middle manager die wil doorgroeien. De complexiteit van organisaties en hun omgeving is zo sterk toegenomen dat je daarin alleen goed toegerust op het hoogste niveau kunt functioneren. De opleidingen sluiten nu beter aan bij deze groep ambitieuze middle managers. Ook zijn aanbieders veel meer gefocust op de directe toegevoegde waarde: van kennisoverdracht naar toepassing en vaardigheden.'

Is daarbij de inhoud van de studie ook veranderd?

'Net als iedere studie evolueert ook de MBA door de tijd heen. Het internationale aspect is belangrijker geworden, en dat belang neemt nog toe omdat steeds meer bedrijven – ook middelgrote en kleine – de stap naar het buitenland zetten. Een ander ontwikkeling is dat we tegenwoordig meer in processen dan in afdelingen denken. Je ziet in de goede MBA-opleidingen daarom bij wijze van spreken meer Lean en minder Mintzberg. Misschien wel de allerbelangrijkste inhoudelijke ontwikkeling is de sterk toegenomen aandacht voor ICT. Met de opkomst van Big Data wordt dat ook zeker niet minder. Als ik nog een ontwikkeling mag noemen: ik verwacht dat we het groeiend belang van HR terugzien in MBA-opleidingen.'

Schouten & Nelissen University biedt sinds een paar jaar ook een MBA-opleiding aan. Wat was voor jullie de reden deze te starten?

'Wij zagen dat er behoefte was aan een nieuwe vorm MBA-opleiding. Gefundeerd op de inhoudelijke degelijkheid die bij de studie hoort, maar tegelijk heel eigentijds in de aanpak. Bedrijven die investeren in een MBA verwachten rendement. Die willen de toegevoegde waarde van de opleiding direct terugzien in het werk van hun medewerkers. Al tijdens de studie. Bovendien kunnen bedrijven het zich niet meer veroorloven een medewerker 30 dagen per jaar 'naar school' te laten gaan. Dat vraagt om een nieuw concept, en wij kunnen dat bieden. Bovendien is een MBA voor ons een logische aanvulling als topopleiding op onze leiderschapstrainingen, waarmee we internationaal voorop lopen.'

Je hebt het over een eigentijdse aanpak. Kun je dat concreter maken?

'Onze MBA is volledig opgezet volgens het principe van blended learning. Dat is een innovatieve onderwijsmethodiek die je nu bijvoorbeeld terugziet op gerenommeerde Amerikaanse universiteiten. Het houdt in dat je op verschillende manieren, en daarmee zeer effectief, leert. Via literatuur, simulaties, e-coaching, opdrachten en contact met docenten en andere studenten. Kenmerkend is enerzijds de afstemming op de praktijk van – en daarmee de directe toegevoegde waarde voor – de deelnemer en anderzijds dat je de studie volgt via een online leercommunity. Dat geeft veel flexibiliteit. Je bepaalt je eigen studietempo en blijft gewoon goed inzetbaar op het werk. Bovendien maakt het een aantrekkelijke prijsstelling mogelijk, die tussen een gewone online variant en een meer klassikale variant in zit.'

Zelf heb je ook een MBA-titel. Wat heeft de opleiding voor jou betekend?

'Allereerst is de studie zelf al erg verrijkend. Ik heb het ervaren als een ontdekkingstocht die heel veel energie geeft. Mijn achtergrond is marketing, en dat perspectief heb ik behoorlijk verbreed. Ik ben er op een andere manier door naar organisaties gaan kijken. Voor mijn thesis heb ik gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen voor Schouten & Nelissen. Die directe toepasbaarheid is fantastisch en heeft me zeker geholpen te doen wat ik nu doe.'

Vanuit je eigen ervaring: waar moet je op letten als je een MBA kiest?

'Ik geloof erin dat je de studie direct met je werk moet combineren. Dus dat je wat je leert direct in de praktijk kunt toepassen. Daar moet je zelfs soms extra ruimte voor creëren, bijvoorbeeld door de juiste projecten naar je toe te trekken. Daarnaast moet je goed kijken naar de opbouw van een MBA-opleiding. Op hoofdlijnen zijn de opleidingen vergelijkbaar, maar iedere opleiding heeft wel een eigen accent. Zoek een opleiding met het accent dat bij jouw behoefte past.'

Heeft de MBA van Schouten & Nelissen University ook zo'n eigen accent?

'Wij besteden extra aandacht aan de leiderschapsvaardigheden. Dat past natuurlijk uitstekend bij onze achtergrond van leiderschapsontwikkeling. Die extra aandacht zie je bijvoorbeeld terug in de begeleiding door een persoonlijke e-coach voor iedere deelnemer. Een ander accent is het internationale aspect. We zijn actief in 53 landen, daardoor weten we als geen ander wat er leeft in de internationale zakenwereld. En hebben we bijvoorbeeld veel kennis op het gebied van intercultureel samenwerken. We kiezen bovendien bewust voor het Engels als voertaal en bieden deelnemers twee intensieve studieweken in Shanghai en Cambridge.'

Meer weten? Bekijk de overzichtspagina van Schouten & Nelissen University.