Verdiepend onderzoek medewerkers bij zorginstelling Frion

Als zorginstelling wil je niet alleen goede ondersteuning bieden aan je cliënten, maar ook aandacht schenken aan je medewerkers. Frion schakelde Schouten Research in voor een onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting. Dit onderzoek voldeed aan de eisen van de arbeidsinspectie én leverde de organisatie echt iets op. Bettie Schooten-Hop: ‘We sloegen meerdere vliegen in één klap’.

Vraag

Psychosociale arbeidsbelasting vormt Frion’s grootste arbeidsrisico. Daarom wil Frion – mede op advies van de arbeidsinspectie – een verdiepend onderzoek hiernaar. Uitgevoerd onder alle medewerkers, en conform de eisen van de inspectie. Daarbij is Frion benieuwd naar de werkbeleving van haar medewerkers, met name omdat het werken in resultaatverantwoordelijke teams steeds belangrijker wordt.

Aanpak

We startten met een persoonlijke intake, ontwikkelden een online vragenlijst op maat en verzorgden alle ondersteunende communicatie – van flyers en posters tot mails aan medewerkers. Iedereen die de vragenlijst invulde, ontving een individueel feedbackrapport. In een brede duidingsbijeenkomst koppelden we de overall resultaten terug. De definitieve rapportage en aanbevelingen presenteerden we aan het management.

Resultaat

Naast positieve bevestiging voor de organisatie, bevatte de rapportage duidelijke aandachtspunten om aan te werken. Op individueel niveau hebben alle medewerkers gerichte persoonlijke feedback ontvangen. Er wordt door de hele organisatie heen met elkaar gesproken over het thema. Frion komt tegemoet aan de eisen van de arbeidsinspectie.

Waarom precies dit onderzoek?

‘Als zorginstelling willen we ook goed voor onze eigen mensen zorgen. Die hebben flink wat uitdagingen: onregelmatige diensten, confrontaties met agressie, werkdruk... Regelmatig voeren we daarom onderzoek uit. Begin 2013 bijvoorbeeld een klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoek én een risicoinventarisatie en -evaluatie. Omdat deze laatste twee onvoldoende informatie opleverden over de psychosociale arbeidsbelasting, vroeg de arbeidsinspectie ons om een verdiepend onderzoek.’

Waarom Schouten Research?

‘We spraken enkele partijen; Schouten Research kwam als beste uit de bus. Zowel prijstechnisch als qua deskundigheid en ervaring in de zorg. Na een prettig intakegesprek besloten we ook de werkbeleving mee te nemen. We wilden graag weten hoe onze mensen het ervaren om in resultaatverantwoordelijke teams te werken.’

Hoe verliep het onderzoek?

‘Prima. Medewerkers ontvingen een persoonlijke mail om mee te doen. Invullen van de vragenlijst duurde circa 15 minuten – goed te overzien. De uiteindelijke respons was 45%. Dat is wat laag, maar mét een duidelijke reden: na alle vorige studies was men behoorlijk onderzoeksmoe. Toch hebben we er veel uitgehaald.’

Wat heeft het jullie opgeleverd?

‘Allereerst heldere aandachtspunten. Zoals structureel aandacht schenken aan deskundigheidsbevordering op het gebied van agressie. We hebben onze eigen onderzoeksresultaten en die van Schouten & Nelissen gebundeld en met alle teams besproken. Dit leverde veel positieve reacties op en leidt waar nodig tot verbeteracties. De uitkomsten zijn ook waardevol voor ons organisatiebrede project ‘Gezond en vitaal’. Tussen vergelijkbare organisaties scoren we overigens goed. Ondanks de hoge druk, hebben we 'bevlogen medewerkers'.

Hoe beviel de samenwerking?

‘Schouten Research had zich echt verdiept in de zorg en Frion. We kregen alle ruimte, bijvoorbeeld om nog vragen aan te passen. De persoonlijke feedbackrapporten, die eigen regie bevorderen, waren een pre – dat bood geen ander bureau. Het was een zorgvuldig proces, inclusief de duidingsbijeenkomst waarin ze de uitkomsten live terugkoppelden. Ook namen ze een groot deel van de logistiek, inclusief communicatie uit handen.’

Hoe nu verder?

‘Wij zijn niet de enigen die aan zoveel eisen en criteria moeten voldoen. In de toekomst zou ik wel eens met andere zorginstellingen om de tafel willen. En samen met Schouten & Nelissen nadenken over een meer geïntegreerde benadering. Dat is echt mijn ideaalplaatje.’

Samen nadenken

Wil je samen met Schouten & Nelissen kijken naar de mogelijkheden voor jouw organisatie op dit gebied? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan.