Wim de Haan, ANWB-manager, over zijn MBA-studie

De Master of Business Administration – of kortweg MBA. Al decennia lang is het dé opleiding voor ambitieuze managers en professionals. Maar de MBA van nu is niet meer dezelfde als die van 20 jaar geleden. Deze tijd stelt andere eisen: meer aandacht voor leiderschapsvaardigheden en meer flexibiliteit en kostenefficiency bijvoorbeeld. Wim de Haan, manager bij de ANWB, volgt zo'n eigentijdse MBA-opleiding. Bij Schouten & Nelissen University.

De MBA van Schouten & Nelissen University is een Engelstalige studie waarbij deelnemers dankzij de slimme opzet zelf de studiebelasting bepalen. Het is opgezet volgens het principe van blended learning: Wim de Haan en zijn studiegenoten leren via een combinatie van literatuur, simulaties, opdrachten, e-coaching en contact met docenten. Een online leercommunity vormt de spil.

De wereld verandert

Wim de Haan (44), manager Business Process Management bij de ANWB alarmcentrale, volgt de MBA-opleiding van Schouten & Nelissen University. Hij stuurt 20 medewerkers aan – analisten, ontwerpers en kwaliteitsmedewerkers – die verantwoordelijk zijn voor het functioneel beheer, change management en innovaties van klantprocessen. ‘Toen ik binnen de ANWB de stap wilde maken naar mijn huidige functie, had ik behoefte aan verdieping. De ANWB was op dat moment net met een groot veranderprogramma gestart. We zagen de wereld om ons heen veranderen. Individualisering, social media, toegenomen keuzevrijheid. Het zijn allemaal ontwikkelingen die invloed hebben op onze klantvragen. Hoe kunnen wij daar goed op aansluiten met onze producten en diensten, ook in de toekomst? Ik wilde daar met plezier over meedenken en adviseren, maar wel op basis van de nieuwste bedrijfskundige inzichten.’

‘Ik kreeg de ruimte om een MBA-opleiding te gaan volgen en heb na een oriëntatiefase bewust voor Schouten & Nelissen University gekozen.'

Resultaat zonder tijdsdruk

Zo’n 10 jaar eerder had ik al positieve ervaringen met Schouten & Nelissen opgedaan via een coachingstraject. Nu was ik op zoek naar een niet al te gekaderde opleiding. Dus geen opleiding waarin het tijdspad vooraf al vastligt en waarin je op vaste momenten de collegebanken in gaat. Ik werk fulltime, heb een gezin met vier kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar en wil daarnaast ruimte houden voor mijn sport, wielrennen, en sociale activiteiten.

Ik wilde resultaten behalen én zelf kunnen sturen in studietempo en studieopbouw. De opzet van de MBA van Schouten & Nelissen University paste perfect in dit plaatje.’

Eigen tempo

‘De studie is redelijk individualistisch, wat mij goed bevalt. De modules liggen vast, maar ik volg ze in mijn eigen tempo. Wil ik ergens langer bij stilstaan, omdat dat voor mijn eigen organisatie of ontwikkeling belangrijk is, dan kan dat. Ik hoef niet in een razend tempo verder; heb ook het idee dat dingen dan veel minder blijven hangen. Voor elke module heb ik een stapel literatuur. Ik maak online opdrachten, waarin mijn eigen praktijk centraal staat. Feedback ontvang ik ook online.’

Groepsgevoel

‘Tegelijkertijd is er duidelijk een groepsgevoel. De studieweek in Cambridge, aan het begin van de studie, heeft daar zeker aan bijgedragen. Wat een geweldige ervaring om daar – in het Mekka van de wetenschap – rond te lopen, de sfeer te proeven én er les te krijgen! Je ontmoet docenten, je e-coach. En natuurlijk de andere deelnemers, met wie ik nu veel contact heb via het online platform en de mail.’

Inzichten wereldwijd

‘De internationale oriëntatie was voor mij een extra reden om voor deze MBA te kiezen. Zeker omdat de ANWB ook over de grenzen werkt. De cases die we behandelen beperken zich niet tot Nederland. Modellen, theorieën en insights van over de hele wereld komen bij elkaar in de verschillende modules. Dat maakt de studie in mijn ogen zeer actueel en eigentijds. Het internationale aspect wordt nog versterkt tijdens de studieweken: naast die in Cambridge volgt dit najaar een studieweek in Shanghai.’

'Ik kan de MBA direct toepassen in mijn dagelijks werk als leidinggevende. ICT, marketing, finance: het komt allemaal voorbij. Dankzij de opleiding kan ik het grotere perspectief van organisaties – ook de onze – beter doorgronden. En mijn eigen medewerkers beter meenemen in de strategie van het bedrijf.'

In de praktijk

‘Ik merk nu al dat ik er veel aan heb in de praktijk. Allereerst het bredere perspectief dat je krijgt op organisaties: procesmanagement, strategie, IT, Marketing – alles komt aan bod. Onze eigen case, het verandertraject, heb ik al flink kunnen doorzagen. Een eye-opener uit de module Organisational Structure & Design was bijvoorbeeld de cultuurtoets die ik ook op onze eigen organisatie heb toegepast. De ANWB wilde een harde reorganisatie doorvoeren, terwijl het in mijn ogen veel beter bij ons paste om organisch te veranderen. Dankzij deze toets kon ik dat veel beter motiveren. Een ander voorbeeld: met behulp van de module Operations & Supply Chain Management hebben wij Lean Six Sigma nu echt in de operatie gehangen, terwijl we deze methode daarvoor in slechts enkele projecten toepasten.’

Persoonlijke ontwikkeling

‘Mijn focus ligt echt op kennis vergaren. Elke module biedt weer een wereld aan nieuwe inzichten. Daarnaast maakt ook een Skills & Personal Development Programma onderdeel uit van de MBA. Persoonlijkheidsdoorsnedes, 360°-feedback... een moderne manager moet ook stilstaan bij zichzelf. Zelf herken ik het nodige uit het coachingstraject dat ik eerder bij Schouten & Nelissen volgde.’

Pioniersmentaliteit

'Vooraf heb ik me wel afgevraagd of een MBA goed bij mij past. Een gezonde dosis ambitie en een open mind heb je zeker nodig, en dat zit wel goed. Maar de flexibiliteit die ik zocht vraagt wel om discipline. Gelukkig gaat dat goed: de vrijdagmiddag en -avond zijn mijn vaste studiemomenten. Met mijn werk als de plek waar ik doorlopend leer door toe te passen. Je bent in je hoofd dus wel veel met de studie bezig. Inhoudelijke gedrevenheid is dan ook belangrijk: je volgt geen MBA omdat je leidinggevende het wil, je doet het echt voor jezelf – én je organisatie uiteindelijk.’

Meer informatie?

Bekijk het overzicht van onze University of bel 0418 - 688 510 voor een gratis adviesgesprek met een opleidingsadviseur van Schouten & Nelissen University.