Coaching als HRD / L&D-instrument

Wij adviseren organisaties over inzet van coaching als HRD/L&D-instrument. Coaching binnen organisaties kent drie domeinen: de leidinggevende als coach, de interne coach/mentor zonder leidinggevende bevoegdheid en de externe coach. We kennen de uitdagingen binnen deze domeinen en helpen organisaties het maximale rendement uit coaching te halen. Via onze Managed Coaching Services ontzorgen we organisaties volledig en zorgen we voor grip op kwaliteit, effect en kosten van (externe) coaching.

Wij adviseren organisaties over inzet van coaching als HRD/L&D-instrument. Coaching binnen organisaties kent drie domeinen: de leidinggevende als coach, de interne coach/mentor zonder leidinggevende bevoegdheid en de externe coach. We kennen de kansen en uitdagingen binnen deze domeinen en helpen organisaties het maximale rendement uit coaching te halen.

De leidinggevende als coach
De coachend leidinggevende past vrijwel uitsluitend informele coachings vaardigheden toe. In gesprekken – die vaak ongepland en minder gestructureerd plaatsvinden – is vooral coaching agility vereist: het kunnen herkennen van behoeften van medewerkers en teams, het inzetten van effectieve interventies op het goede moment en deze op de juiste wijze toepassen. Bijvoorbeeld het verschil zien tussen het hebben van een kwalitatief goed gesprek en het toepassen van coachingsvaardigheden en daartussen kunnen schakelen.

Veel organisaties willen de coachende vorm van leiderschap breed inbedden. Maar hoe maak je als organisatie deze stap. Hoe zorg je voor afstemming tussen de visie en strategie van de organisatie en en rol van en visie op coaching? Wat vraagt dit van leidinggevenden? Welke ontwikkelwensen hebben leidinggevenden zelf? Hoe kun je leidinggevenden begeleiden? Hoe borg je coachend leiderschap binnen de organisatie? Wij ondersteunen u graag bij het inbedden van coachend leiderschap in uw organisatie.

Advies aanvragen

 

De interne coach/mentor
De interne coach zonder leidinggevende bevoegdheid past meer gestructureerde en formele coachingsvaardigheden toe. Aan dit type coach worden over het algemeen dan ook specifieke opleidingseisen gesteld.Naast de rol van coach stellen zij zich in veel gevallen ook op als mentor. Ze kennen immers de organisatie en de context waarin de coachee zich begeeft en kunnen vanuit eigen ervaring tip en adviezen geven.

Het inbedden van interne coaching in organisaties roept een aantal vragen op. Welke eisen stel je aan interne coaches? Over welk opleidingsniveau moeten zij beschikken. Hoe bewaak je de kwaliteit? Hoe organiseren je interne coaching? Welke processen richt je daarvoor in? Hoe meet je de effectiviteit? Hoe krijg je grip op de kosten? Wij ondersteunen u graag bij het inbedden van interne coaching in uw organisatie.

Advies aanvragen

 

De externe coach
De externe coach hanteert de meest formele en gestructureerde vorm van coaching. Het zijn vaak leidinggevenden en medewerkers zelf die externe coaches via hun netwerk inzetten Veel (grotere) organisaties hebben daarom geen zicht op de kwaliteit van de coaches die ingezet worden, de kosten die dit met zich meebrengt en het rendement van coaching.

Welke eisen stel je aan externe coaches? Welke tarieven zijn gangbaar? Wat mogen we van externe coaches verwachten? Hoe meet je het effect? Het zijn slechts enkele vragen waarmee organisaties worstelen bij het inzetten van externe coaches. Wij helpen organisaties het optimale redement te halen bij het inzetten van externe coaches. Via onze Managed Coaching Services ontzorgen we organisaties en zorgen we voor grip op kwaliteit, kosten en effect.

Advies aanvragen