Kwaliteit van coaches

We stellen hoge eigen aan onze coaches. Al onze coaches zijn hoogopgeleid, hebben een gedragswetenschappelijke achtergrond en beschikken over een ruime ervaring. Daarnaast zijn onze coaches opgeleid en getraind in het werken op basis van onze visie waarbij waarden, ambities en talenten het vertrekpunt vormen. Er wordt gewerkt op basis van Integrated Coaching. Daarbij staat de werkcontext centraal. Mensen leren nu eenmaal het best op hun eigen werkplek.

Hoog opgeleid

Als onze coaches zijn academisch en gedragswetenschappelijk geschoold of beschikken over relevante HBO opleiding met de juiste evc’s. Daarnaast hebben zijn één of meerdere specifieke coachingsopleidingen gevolgd. Bovendien zijn ze opgeleid en getraind in het werken met onze Kompasvisie en het werken op basis van Integrated Coaching. Uiteraard hebben al onze coaches een geaccrediteerde opleiding gevolgd, bijvoorbeeld via NOBCO, ICF of EMCC.

Ruime werkervaring

Onze coaches hebben minimaal 5 jaar ervaring als coach in een zakelijke omgeving. Aan onze leiderschapcoaches en executive coaches stellen we extra eisen met betrekking tot empathisch vermogen, het omgaan met tegendruk, bedrijfskundig inzicht en het complexe krachtenveld waarin executives zich begeven. Executive coaches beschikken over minimaal 10 jaar ervaring als leiderschapscoach.

Visie op coaching

Wij coachen vanuit onze Kompasvisie. Daarbij staan waarden, ambitie en talent voorop. Die neemt de coach als vertrekpunt voor het coachtraject. Daarmee staat de intrinsieke motivatie van de coachee centraal. Zodoende versnellen we het ontwikkelproces en zorgen we voor duurzame resultaten. Wij coachen vanuit vanuit de 3 niveaus van leren: denken (cognitief), voelen (emotioneel) en doen (gedrag). Daarbij wordt de werkcontext geïntegreerd in het coachtraject, omdat mensen nu eenmaal het beste leren in de praktijk.

Zelfinzicht en zelfontwikkeling

Onze coaches werken continu aan hun eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wij vragen onze coaches zichzelf en de interventies die zij toepassen vanuit verschillende perspectieven te evalueren. Daarmee vergroten zij hun zelfinzicht en werken zij continu aan het vergroten van de effectiviteit in coaching. Zodoende toetsen en bewaken we de kwaliteit van onze coaches en coachingstrajecten.

Coachrelatie en coachovereenkomst

Onze coaches bouwen een intensieve relatie op met de coachees. Er wordt gecoacht op basis van vertrouwen in de kracht van de coachee. De coach creëert een situatie waarin doel- en actiegericht concrete resultaat worden geboekt. Aan de basis van elk coachingstraject staat een heldere en resultaatgerichte coachovereenkomst.

Onze coaches

  • zijn hoog opgeleid en hebben een gedragswetenschappelijke achtergrond;
  • hebben een of meerdere geaccrediteerde coachopleidingen succesvol afgerond;
  • hebben minimaal 5 jaar werkervaring in een zakelijke omgeving;
  • zijn gecertificeerd in het werken op basis de Kompasvisie en Integrated Coaching;