Onze visie op coaching

Als topopleidingsinstituut voor coaches in Nederland hebben wij een sterke visie op coaching. Een visie die we op basis van de nieuwste inzichten uit de psychologie en de nieuwe technieken op het gebied van leren, continu aanscherpen. Centraal in onze visie staan de Kompasvisie en de aanpak van Integrated coaching. Deze combinatie zorgt voor coachtrajecten met veel impact, en een hoog en duurzaam rendement. En maakt dat wij de beste vakopleidingen hebben om jezelf te ontwikkelen tot professioneel coach en trainer.

Het maken van een krachtige keuze

Onze coaches werken op basis van de Kompasvisie en Integrated coaching. De coach onderzoekt altijd welke ambitie de coachee heeft en welk talent hij kan aanspreken. Daar sluit de coach op aan en hij daagt uit tot het maken van een krachtige keuze. Dit versnelt het ontwikkelproces aanzienlijk.

Ook integreert de coach de werkcontext in het maatwerktraject. Met verschillende interventies, zoals video, gerichte opdrachten in de MijnSN-omgeving, telefonische coaching, face to face coaching en Skype. Dat levert een uiterst effectief coachtraject op, waarbij de coachee echt on topic wordt gecoacht. Dat geeft de garantie voor een hoog rendement.

Kompasvisie
De klassieke focus van persoonlijke ontwikkeling ligt op het verbeteren van zwakke punten. De focus van onze coaches ligt juist op waarden, talenten en ambities. Zij coachen volgens de Kompasvisie van Schouten & Nelissen, die is gefundeerd op de principes van de positieve psychologie. In de Kompasvisie bepalen de waarden en ambitie van de medewerker de koers die hij wil varen. Vandaar dat al onze coaches eerst onderzoeken welke waarden en welke ambitie de coachee heeft, en welk talent hij kan aanspreken. Door op dat potentieel aan te sluiten en de medewerker of leidinggevende een krachtige keuze te laten maken, versnelt het ontwikkelproces aanzienlijk. Hierdoor is de gewenste gedragsverandering aantoonbaar duurzamer.

Integrated Coaching
Uit onderzoek blijkt dat 70% van het leren plaatsvindt op de werkplek zelf. Daarom integreren onze coaches de werkcontext volledig in het coachtraject. Om de medewerker daar te bereiken beperkt de coach zich niet alleen tot face-to-face gesprekken. Een rijkheid aan interventies wordt goed getimed ingezet door de coach. Denk aan video, Skype, opdrachten via de eigen MijnSN-omgeving van de coachee, maar ook face to face gesprekken en telefonische coaching. Steeds gericht op toepassen, ervaren en leren in de werkcontext. De coaches die we inzetten, zijn hiervoor opgeleid en gecertificeerd. Zij zetten het hele scala effectief in. Zo boekt uw medewerker of leidinggevende meer en effectiever resultaat, met gedoseerde face-to-face contacturen. Door deze efficiëntie is het geheel ook kostenefficiënt.

Effectmeting
Al onze trajecten worden middels een wetenschappelijk onderbouwde effectmeting gemeten. Zo zien coach en medewerker zelf structureel terug wat de voortgang op het behalen van de gestelde leerdoelen van de medewerker of leidinggevende is. Daarnaast kunnen wij jou, anoniem en bij meerdere trajecten, inzage geven in de voortgang die is behaald middels coaching. Dat is wel zo inzichtelijk, en nog steeds vertrouwelijk en veilig voor de medewerker.

Zorgvuldig geselecteerde coaches

We werken alleen met zorgvuldig geselecteerde, geaccrediteerde en gecertificeerde coaches. Dit zijn coaches die een erkende coachopleiding hebben afgerond, voldoende ervaring hebben als coach, ons assessment hebben doorlopen en aantoonbaar werken volgens onze visie en aanpak. Daardoor kunnen we een vaste kwaliteitsstandaard garanderen. Een coachadviseur begeleidt via een intake  een goede match met een coach. Met de grootste coach pool in Nederland kunnen we altijd een passende coach in de regio bieden.


Sparren met adviseur?

Weten wat de mogelijkheden zijn voor coaching in jouw organisatie? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan met een van onze coach adviseurs.


Onze coaches

  • zijn academisch – of hbo met evc's – gedragswetenschappelijk geschoold hebben een goede coachopleiding gevolgd
  • hebben minimaal 5 jaar ervaring met coaching in een zakelijke omgeving
  • zijn geaccrediteerd en gecertificeerd bij Schouten & Nelissen
  • zijn gecertificeerd op het toepassen van de kompasvisie en onze integrated coaching aanpak.