WEB-model

Medewerkersonderzoek van Schouten Research is gebaseerd op het wetenschappelijk gevalideerde Werkstressoren en Energiebronnen model (WEB-model) dat gebaseerd is op de vanuit de positieve psychologie ontwikkelde WEB-theorie. De WEB-theorie (Engels: Job Demands- Resources theorie)  is gebaseerd op de aanname dat elke baan taakeisen en (energie- en persoonlijke) hulpbronnen heeft. De balans hiertussen zorgt voor een positieve (bevlogenheid) of negatieve werkbeleving (werkstress).

Het bevlogenheid- en stressproces van het WEB-model

Het WEB-model is gebaseerd op 5 kernelementen:

  • Elke baan wordt gekenmerkt door taakeisen en energiebronnen
  • Energiebronnen bufferen de impact van taakeisen en de daarmee geassocieerde (fysieke en psychische) kosten
  • Energiebronnen stimuleren persoonlijke groei en ontwikkeling
  • Uitdagende taakeisen versterken het bevlogenheidspotentieel van energiebronnen
  • Energiebronnen en persoonlijke hulpbronnen stimuleren persoonlijke groei en helpen medewerkers in het bereiken van hun werkdoelen.

De kernelementen van het WEB-model


Het WEB-model onderscheidt niet alleen de 4 beschreven kernelementen maar ook twee onafhankelijke psychologische processen.

  • Stressproces: Wanneer medewerkers aanhoudend hoge taakeisen hebben die de energiebronnen uitputten leidt dit tot werkstress. Langdurige werkstress leidt tot negatieve uitkomsten zoals ziekteverzuim of personeelsverloop.
  • Bevlogenheidproces: Een goede balans tussen belemmerde taakeisen, uitdagende taakeisen en energiebronnen leidt tot bevlogenheid.  Bevlogenheid leidt tot positieve uitkomsten zoals betrokkenheid en goede arbeidsprestaties.

Vanuit eigen regie (job crafting) in het werk kunnen medewerkers zelf invloed uitoefenen op het werk. Het klimaat voor bevlogenheid binnen de organisatie is mede bepalend voor de mate waarin taakeisen en energiebronnen aanwezig zijn en medewerkers ervaren dat ze eigen regie in het werk kunnen nemen.

Taakeisen zijn de fysieke, sociale of organisatieaspecten van de baan die inspanning vragen van medewerkers en die geassocieerd worden met fysieke en psychische kosten. Taakeisen onderscheiden we  in: Uitdagende taakeisen (bijv.  werkdruk en complexe opdrachten) en Belemmerende taakeisen (bijv. rolconflicten en een slechte fysieke werkomgeving).

Energiebronnen zijn de fysieke, psychologische-, sociale- en organisatieaspecten van de baan die medewerkers helpen om hun doelen in het werk te realiseren. Energiebronnen onderscheiden we op verschillende niveaus: organisatieniveau (bijv. salaris), interpersoonlijk en sociaal niveau (bijv. ondersteuning door de leidinggevende), organisatie van het werk (bijv. rolduidelijkheid) en taakniveau (bijv. feedback).

Persoonlijke hulpbronnen zijn persoonlijke aspecten (en dus contextvrij) waarmee medewerkers hun baan succesvol kunnen beïnvloeden en hun doelen kunnen bereiken (bijv. persoonlijke effectiviteit).

Bekijk een grotere versie van het WEB-model.


WEB-monitor inzetten?

Schouten Research is gespecialiseerd in medewerkersonderzoek volgens het WEB-model.  Binnen de thema’s van de WEB-model wordt de online vragenlijst (WEB-monitor) op maat gemaakt. Advies over onderzoek met het WEB-model in jouw organisatie? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan met een van onze adviseurs.

Adviesgesprek aanvragen