Anja Emonds

doet haar PhD aan de Maastricht University en is senior Research Expert bij het CrossKnowledge Learning Institute. Anja doet wetenschappelijk onderzoek naar de bouwstenen van het leerklimaat zodat organisaties het effect van hun leerplatform kunnen vergroten. Zij adviseert over learner engagement. Ze heeft een bijzondere interesse in motivatie van mensen om te leren en blended vormen van leren. Haar huidige onderzoek richt zich op de kwalificatie van leeractiviteiten. Hierbij gebruikt ze de impact op het ontwikkelen van vaardigheden als meetlat.

Meten is weten: het leerklimaat in kaart brengen

Kennis is verandering. Als je iets nieuws hebt geleerd en je past die kennis toe dan verandert er iets. Of dat nu nieuw gedrag is of een beter proces of een nieuw product, leren leidt tot vernieuwing. Hoe stel je vast of aan alle voorwaarden er zijn om mensen optimaal te laten leren? Welke factoren bepalen dat leerklimaat eigenlijk en hoe kun je die beïnvloeden? Anja Emonds doet wetenschappelijk onderzoek naar digitaal leren. De uitkomsten van dit onderzoek delen zij in deze workshop met u. Er zijn 6 objectief vast te stellen factoren die het leren beïnvloeden. Anja en Tom lichten deze factoren toe en geven praktijkvoorbeelden. Ze doen ook een korte oefening om het model te toetsen aan jouw praktijk – of andersom. De scan kan ook in jouw organisatie uitgevoerd worden als onderdeel van Anja’s onderzoek om (anonieme) data te verzamelen.