Prof. mr. Antoni Brack

Prof. mr. Antoni Brack heeft Rechten gestudeerd aan de Universiteit Groningen. Hij promoveerde aan de Universiteit Twente op het proefschrift “Consument, recht en koopkracht - juridische en sociaal-economische verkenningen”. In onderwijs, onderzoek en in de advies- en toezichtpraktijk heeft hij bedrijfsrecht en bedrijfskunde bij elkaar gebracht door de methode Managerial Law: de betekenis van recht voor het management van organisaties. Zijn studieboek “Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier” heeft vijf drukken beleefd. Sinds zijn emeritaat als hoogleraar Juridische aspecten van bedrijfskunde aan de Universiteit Twente ligt de focus op Compliance & Governance: juridisch risicomanagement. Als ABC Antoni Brack Consulting is hij verbonden aan TQC (Twente Quality Centre). Hij geeft les in Inrichting van kwaliteitsmanagement. Deze module kan losstaand of geïntegreerd in de master Kwaliteitsmanagement worden gevolgd.

“S&N University is een prachtig platform om mijn kennis en inzichten over te dragen aan high potentials en praktisch ingestelde professionals die zich willen onderscheiden van de middelmaat en de middenmoot.”