Prof. Dr. Marise Ph. Born

Prof. Dr. Marise Ph. Born studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze promoveerde in 1995 op onderzoek naar het meten van prestatiegerichtheid. Vandaag de dag is ze werkzaam als hoogleraar in de personeelspsychologie aan de Erasmus Universiteit Amsterdam. Ook heeft ze een kleine aanstelling als bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het gebied van de arbeids- en personeelspsychologie, in het bijzonder gericht op allochtoon-etnische groepen. Haar specialisaties betreffen individuele verschillen, psychologie en assessment, selectiepsychologie en persoonlijkheidspsychologie. Ze publiceert met regelmaat, waaronder als co-auteur van de volgende recente artikelen: Knowing what to do in social situations: The general factor of personality and performance on situational judgment tests (2014) en Persoonlijkheid als voorspeller van werkprestatie en contraproductief werkgedrag (2014). Marise Born geeft les in de module Organisatietheorie en strategisch HRM. Deze module kan losstaand of geïntegreerd in de master Human Development worden gevolgd.

'De studenten die de module volgen zijn zeer betrokken en maken het lesgeven bijzonder plezierig!'