Prof. Dr. P. Robert-Jan Simons

is wetenschappelijk coördinator en docent Master Human Development bij Schouten University of Applied Sciences. Hij was van 1972 tot 2013 verbonden aan verschillende universiteiten in Nederland (Amsterdam, Nijmegen, Tilburg, Utrecht), de laatste 25 jaar als hoogleraar. Steeds hield hij zich bezig met onderwijs en onderzoek op het gebied van leren en ontwikkeling in allerlei typen organisaties. Hij heeft zijn eigen adviesbureau “Visie op leren” en schreef verschillende boeken. Zijn belangrijkste thema’s zijn: feedback en reflectie, collectief leren, verschillende manieren van leren, werkplekleren, digitaal leren, visies op leren, leiding geven aan en gesprekken voeren over leren. www.visieopleren.nl.

Naar een professionele leercultuur.

Recent eindigde Nederland op één van de laatste plaatsen in een internationaal vergelijkend onderzoek naar de kwaliteit van de leercultuur in organisaties. Er is hier dus op dit gebied werk aan de winkel! Hoe kunnen we leren en ontwikkeling in organisaties zodanig versterken dat er lerende organisaties ontstaan? Dat is niet een kwestie van meer opleiden en trainen, maar wel van meer ervaringsleren, zelfgestuurd leren, collectief leren en organisatieleren. In de cultuuromslag die hierbij hoort is eigenaarschap een kernbegrip. Hoe bieden we mensen voldoende ruimte om eigenaarschap te kunnen nemen? Welke eisen stellen we aan werknemers en professionals om verantwoordelijkheid te kunnen nemen?