Tom Dogterom

is als business developer bij CrossKnowledge vooral bezig met de ontwikkeling van visie en strategie bij klanten zodat concrete (blended) leeroplossingen de gewenste impact krijgen. Het wordt steeds belangrijk voor HR en L&D om de ROI van leren te meten. Het gebruik van KPI’s om de leerimpact te meten is standaard geworden. Tom werkt samen met collega en onderzoeker Anja Emonds om het leerklimaat bij klanten van CrossKnowledge te onderzoeken zodat objectief zichtbaar wordt wat er veranderd moet worden om leren effectiever te maken en organisatieveranderingen beter door te voeren.

Meten is weten: het leerklimaat in kaart brengen – resultaten van het promotieonderzoek Universiteit Maastricht.

Kennis is verandering. Als je iets nieuws hebt geleerd en je past die kennis toe dan verandert er iets. Of dat nu nieuw gedrag is of een beter proces of een nieuw product, leren leidt tot vernieuwing. Hoe stel je vast of aan alle voorwaarden er zijn om mensen optimaal te laten leren? Welke factoren bepalen dat leerklimaat eigenlijk en hoe kun je die beïnvloeden? In deze sessie deelt Tom de uitkomsten van het onderzoek van Anja Emonds naar digitaal leren met je. Er zijn 6 objectief vast te stellen factoren die het leren beïnvloeden. Tom licht deze factoren toe en geeft praktijkvoorbeelden. Hij doet ook een korte oefening om het model te toetsen aan jouw praktijk – of andersom. De scan kan ook in jouw organisatie uitgevoerd worden als onderdeel van het onderzoek om (anonieme) data te verzamelen.