De middle manager als held

In succesvolle organisaties zijn middle managers de drijvende kracht achter prestaties en resultaten. Idealiter weten zij wat er hoog in de organisatie speelt én weten zij afdelingen, teams en individuen mee te krijgen in veranderingen, versnellingen, verbeteringen. Ze bepalen mede de koers, sturen op uitvoering, dragen de gewenste cultuur uit en zijn tussenschakel tussen ‘de vloer’ en directie. Des te meer redenen om deze doelgroep zo effectief mogelijk in te zetten. Schouten & Nelissen helpt managers en organisaties bij de ontwikkeling van leiderschap. Concreet en meetbaar.

In drie stappen naar succesvol middle management

Het succes van het middle management valt of staat met de vraag of je middle managers zich bewust zijn van hun rol en in beweging komen. Dit vraagt om gerichte interventies op basis van onderzoek en een heldere visie. Een bondige omschrijving van de te zetten stappen vind je hieronder.

Positiebepaling van leiderschap

In een pressure cooker sessie met het MT wordt een visie op leiderschap ontwikkeld of aangescherpt op het onderwerp leiderschap. Op basis van deze visie wordt gezamenlijk vastgesteld welke competenties nodig zijn. Een competentiescan binnen het middle management laat zien waar de meeste ruimte ligt voor groei. Deze positiebepaling is de fundering voor de leiderschapsexpeditie in de volgende stap.

Leiderschapsexpeditie

De ontwikkelde visie op leiderschap wordt geïmplementeerd in de organisatie. Zeven tot veertien middle managers krijgen gerichte trainingen op de leiderschapsstijl die het beste past bij de organisatie.

Een intake per deelnemer, online leeromgeving en gerichte trainingen zijn onderdeel van de expeditie. Leiding geven aan jezelf, verandering, teams en medewerkers staan centraal.

Doorgroei van talent

Stap drie loopt parallel aan de eerste twee stappen. Het middenkader verandert. Je grootste talenten stromen door naar het MT, anderen zullen van werkgever veranderen en sommige blijven in hun functie. Om talent binnen het MT te waarborgen is doorstroom noodzakelijk. Middels de e-training ‘start met leidinggeven' krijgen je medewerkers een stevige impuls om zich te ontwikkelen tot een volwaardige leidinggevende.

Wat is de rol van de middle manager?

Een bestuurder die zich met het werkproces bemoeit, of een professional die zich met de strategie gaat bezighouden: typische voorbeelden van het oerconflict op de werkvloer. Gelukkig biedt de middlemanager uitkomst! In 90 seconden leggen we je uit hoe.

Play
Play