Het nieuwe leren

Steeds meer leren, steeds sneller ontwikkelen. Terwijl opleidingsbudgetten stevig onder druk staan. Het lijkt een onmogelijke opgave. Bedrijven zijn dan ook naarstig op zoek naar nieuwe vormen van leren, met meer rendement. Ook kijken managers steeds kritischer naar het effect van trainingen. Heeft een training wel echt rendement op de werkplek?

De werkplek staat centraal

De werkplek en de individuele leervraag moeten veel meer centraal staan in het leerproces. Een slag in het denken voor veel organisaties, waar de focus vooral lag op academies met mooie opleidingscatalogi. Schouten & Nelissen helpt organisaties bij nieuwe vormen van leren. Concreet en meetbaar.

Ingrediënten van de leermiddelenmix

De leerregisseur heeft ruime keuze uit leerinterventies, die allemaal elk hun eigen waarde en gebruiksmoment hebben. De kunst is om ze te combineren tot een uitgebalanceerd leertraject. Om het je makkelijker te maken, sommen wij hieronder de ingrediënten op. 

Online leercommunity

Schouten & Nelissen werkt met de eigen ontwikkelde leercommunity ‘mijnsn.nl’. Bij alle trainingen heeft men voor, tijdens en na de training toegang tot deze persoonlijke leercommunity. Hier vindt men praktijkopdrachten, achtergrondinformatie en praktische gegevens over de training. Men werkt zelfstandig, maar heeft steeds de mogelijkheid contact te leggen met een e-coach en andere deelnemers. Ook worden leerdoelen, actieplannen, opdrachten en rapporten van tests opgeslagen.

Interactie met de e-coach

Allerlei zetjes in de goede richting: goede raad in een Skypegesprek, een stelling die de discussie op gang brengt, online feedback bij opdrachten, een sms: ‘let vandaag hier eens op’. Een e-coach kan op elk gewenst moment met de deelnemers communiceren tijdens het hele traject.

E-training

In een e-module wordt de theorie interactief uitgelegd in filmpjes en animaties. E-modules zijn puur bedoeld voor kennisoverdracht en zijn onderdeel van een e-training. Vooral nuttig aan het begin van een training, om theoriekennis te visualiseren en uit te leggen aan de hand van voorbeelden. Een e-training van Schouten & Nelissen biedt een ideale combinatie van learning on the job, e-coaching en nieuwe media.

Test

Een scan, test of self-assessment geeft de deelnemer inzicht over zichzelf. Denk bijvoorbeeld aan een competentiescan of persoonlijke vragenlijst. Vóór de training kan de deelnemer een test doen om een beeld te krijgen van zijn competenties of situatie op dat moment. Na de training kan de test opnieuw uitgezet worden om het effect te meten.

Intervisie

Intervisie is het uitwisselen van ervaringen met anderen (peers). Deelnemers bespreken met elkaar hoe ze het geleerde in praktijk brengen. Deze sessies beginnen vaak tijdens het leertraject en worden daarna voortgezet door de deelnemers zelf.

Boek lezen

Het lezen van een boek biedt meer verdieping en is vooral geschikt voor deelnemers met een theoretische leerstijl. Als de training veel stof bevat, kunnen deelnemers dit in hun eigen tijd nalezen. Soms is een inspirerend boek juist goed om deelnemers te prikkelen.

Oefenen met acteurs

Deelnemers oefenen nieuwe vaardigheden in een veilige situatie. Ze spelen een rollenspel met een acteur. De trainer en de andere deelnemers geven feedback. Geschikt om in te zetten als voorbereiding op werkplekopdrachten.

Videoresponstraining

In een video wordt een lastige situatie getoond, bijvoorbeeld een werknemer die boos reageert in een slecht nieuws-gesprek. Deelnemers krijgen de vraag: hoe zou je hiermee omgaan? Ze nemen een videofilmpje van zichzelf op waarin ze hun reactie laten zien. Een goede voorbereiding op werkplekopdrachten.

De kracht van Integrated learning

Onderzoek toont aan dat 70 procent van het leren plaatsvindt op de werkplek. Daarom is de medewerker in zijn werkcontext dé basis voor onze visie op leren. In onze aanpak brengen we formeel en informeel leren samen in Integrated learning. Dit geeft het meeste rendement uit opleidingsinspanningen, zowel voor maatwerktrajecten als voor individuele leervragen.