Veerkrachtige organisaties

De wereld verandert in een razendsnel tempo. Voor je ergens aan gewend bent, is het alweer anders. Niemand weet hoe zijn organisatie of functie er over een paar jaar uit ziet. Hoe bereid je je voor op iets waarvan je niet weet hoe het worden gaat? Hoe bouw je aan een ongewisse toekomst? De behoefte aan veerkracht en beweging was nog nooit zo groot als nu. Schouten & Nelissen helpt organisaties veerkrachtiger te zijn.

Wat is nodig voor een veerkrachtige organisatie?

Iedereen wil een veerkrachtige organisatie, maar wat is daar nu voor nodig? Flexibel reageren, wendbaar zijn, direct inspringen op wat er om je heen gebeurt. Je niet laten meevoeren door de stroom, maar zelf en in volle overtuiging je koers kiezen. En daar plezier aan beleven. Wij onderscheiden vier kernelementen: de vier pijlers waar het gebouw van de veerkrachtige organisatie op rust.

Veerkrachtige medewerkers

Medewerkers met veerkracht denken vooruit en spelen met een positieve houding in op veranderende omstandigheden. Zij blijven van waarde voor de organisatie en vinden ook in een nieuwe situatie bezieling en bevlogenheid.

Beweeglijke systemen en structuren

Nu alles aan verandering onderhevig is, heeft de organisatie behoefte aan structuren, processen en systemen die flexibel kunnen meebewegen met de omgeving en niet te log of bureaucratisch zijn.

Leren organisatie

HR staat voor de strategische opdracht met de medewerkers de vraagstukken van morgen op te lossen. Dat kan alleen als mensen voortdurend leren. Kritische kennis en competenties expliciet maken, aanleren en overdragen is cruciaal.

Veerkrachtig leiderschap

Leiders die krachtige keuzes maken, zijn nodig om de veranderingen te implementeren die de top inzet, en ook diezelfde top te voeden met terugkoppeling vanuit de werkvloer.