Brancheteam Energie

De dynamiek in de energiebranche vereist stevig leiderschap. Leiders die de juiste koers uitzetten en krachtige keuzes maken. Maar ook leiders die met de juiste soft skills hun team meekrijgen en weten te motiveren. Het brancheteam Energie van Schouten & Nelissen heeft vele jaren ervaring van trainen en ontwikkelen binnen de branche. 

De energiebranche anno nu

Zuinig is ‘in’. Ons energieverbruik daalt. Steeds meer mensen wisselen van leverancier. We investeren in duurzaamheid; zonnepanelen, warmtepompen, elektrische auto’s en isolatie. We willen slimme oplossingen thuis, zoals meters en apps. We gaan zelf energie produceren, in samenwerkingsverbanden of zelfstandig.

Snelle ontwikkelingen in de energiebranche vereisen stevig leiderschap. Van oud naar nieuw leiderschap betekent leiding geven aan deze transformatie. Sterke leiders zijn nodig om de noodzakelijke veranderingen in de energiesector te initiëren en te begeleiden. Leiderschap in de energiesector vereist intelligentie om alle ontwikkelingen te kunnen duiden en om krachtige keuzes te maken. Maar het vereist ook zacht leiderschap; het vermogen mensen mee te nemen, te inspireren en te motiveren. Om samenwerking te smeden. Creativiteit te stimuleren en innovaties in gang te zetten.


Thema's binnen de energie sector

De energiesector kenmerkt zich door snelle ontwikkelingen, innovatie en een stevige concurrentie. Dit bengt de volgende thema's met zich mee:

 • Er ligt veel druk op de verduurzaming vanuit regelgeving en beleid. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is daarin ook cruciaal.
 • De slag om de klant blijft bestaan. Er is veel focus op klantenbinding.
 • Projectmanagement en procesmanagement zijn van belang om alle ontwikkelingen in juiste banen te leiden.

Onze oplossingen en expertise

Vertrekpunt en ijkpunt voor onze adviezen, opleidingstrajecten en interventies is de strategie van de organisatie. Gezamenlijk werken we vervolgens aan duurzame ontwikkeling. Onze expertise:

 • Leiderschap in verandering
 • Duurzame inzetbaarheid
 • (internationaal) samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Talentmanagement (young professionals)
 • Creativiteit en innovatie
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Projectmanagement en procesmanagement
 • Traineeships
 • Onboarding


Onze klanten

 • Essent
 • Vitens
 • TenneT
 • KPN
 • ENEXIS
 • ENECO
 • ZIGGO