Brancheteam Onderwijs

Passend onderwijs, High Performance schools, samenwerken met Jeugdzorg en Kinderopvang gecombineerd met vergrijzing, bezuinigingen, een veranderende lesvraag en de door de overheid opgelegde ambities vragen flexibiliteit en veelzijdigheid van medewerkers in het onderwijs. Schouten & Nelissen is de partner om al deze veranderingen het hoofd te bieden.

De onderwijsbranche anno nu

In het onderwijs is het de vraag of de traditionele inhoud nog past bij de eisen van deze tijd. Vaardigheden als samenwerken, communiceren en presenteren vormen een steeds groter onderdeel van onderwijs. Verder speelt kwaliteit van het onderwijs en het niveau van de docenten, managers en staf een rol.


Thema's binnen het onderwijs

  • Klantgerichtheid, ondernemerschap, commercieel denken.
  • Kwaliteit van de docenten: meer gericht op softskills

Volgens mij speelt agressie ook een rol binnen onderwijs. Ouders die verhaal komen halen bij leerkrachten, mondigheid, verbaal geweld etc.


Onze oplossingen

  • Duurzame inzetbaarheid: vitaliteit, omgaan met werkdruk, regie op eigen loopbaan.
  • Leiderschap, visieontwikkeling.
  • Leidinggeven op afstand, leidinggeven vanuit vertrouwen.

Onderzoek bij HU houdt vinger aan HR-pols

Sint-Janslyceum beoordeelt leraren op competenties