Openbaar bestuur

Openbaar bestuur anno nu

Zelfredzaamheid van de burger staat hoog op de agenda van de overheid. De participatiemaatschappij betekent meer samenwerking tussen burgers, bedrijven en openbaar bestuur. Dit vraagt om andere kwaliteiten en vaardigheden van ambtenaren. Het openbaar bestuur is op zoek naar meer onderlinge verbinding. Er is behoefte aan samenwerking tussen collega’s en het nemen van eigenaarschap. Het gaat steeds meer om rollen in plaats van vastgeklonken functies.


Thema's Openbaar Bestuur

 • gemeentelijke herindelingen
 • decentralisaties in het sociale domein
 • veeleisende en mondige burgers
 • agressie en geweld door burgers
 • technologische ontwikkelingen en privacywetgeving
 • veiligheid (cultuur) binnen politiek-bestuurlijke context
 • participatiewet: arbeidskansen kansarme groepen

Wij gaan graag het gesprek aan hoe wij jouw organisatie en medewerkers kunnen versterken, zodat zij beter kunnen omgaan en inspelen op de gevolgen van deze trends. 

Vrijblijvend advies aanvragen


Samenwerken en communiceren

Meer samenwerking is essentieel met de mondige, veeleisende burger. Klantgericht communiceren staat hoog op de agenda. De buitenwereld naar binnen halen en co-creatie met de burger. Er is steeds meer afstemming tussen overheden onderling. Dit vraagt om stevig leiderschap en effectieve communicatie. Sleutelvaardigheden hiervoor zijn:

 • persoonlijk leiderschap: profileren van eigen expertise
 • feedback geven en ontvangen
 • regisseren en verbinden
 • beïnvloeden en overtuigen
 • onderhandelen en omgevingsbewustzijn. 

Wij werken o.a. voor

 • Belastingdienst
 • Politie
 • Gemeente Aalsmeer
 • Gemeente Almere
 • Gemeente Heerhugowaard
 • Gemeente Ridderkerk
 • Gemeente Tholen

Wat kunnen wij betekenen?

Vanuit een toegewijd team van professionals zijn we de ‘learning partner’ van onze klanten op het gebied van coaching, training, onderzoek en organisatie ontwikkeling. Zo kunnen wij door mee te denken ontzorgen, faciliteren en inspireren.

0418 - 683 440