Onze specialisatie: de gemeentelijke arena

Gemeentes stemmen hun organisatiestrategie af op de voortdurende veranderingen in de samenleving. Dit vraagt van managers en medewerkers een andere manier van werken, houding en gedrag. Schouten & Nelissen heeft veel ervaring in het samenwerken met gemeenten om te voldoen aan de eisen van de veranderende samenleving.

Gemeenten

De samenleving verandert en daarmee ook de rol van de gemeente. Er zijn meer taken, er is minder geld en er spelen continue nieuwe vraagstukken bij de kritische burger. Veranderingen van het bestuur, het politieke speelveld en de verschillende belangen tussen raad, college en maatschappij zorgen voor een complex speelveld. Gemeentes streven naar de inrichting van een ‘wendbare organisatie’ en ‘sturen op ontwikkeling’. Dit vraagt andere vaardigheden van medewerkers. Het management heeft een cruciale rol in de realisatie van deze gewenste veranderingen. Zij moeten het goede voorbeeld geven en medewerkers faciliteren en stimuleren.

Onze aanpak en oplossingen

Met ons team van consultants en trainers kijken wij naar de context van jouw vraag; de dynamische werkomgeving binnen gemeenten waarbij er veel meer een beroep wordt gedaan op persoonlijk leiderschap, zelfsturende teams en eigenaarschap in een omgeving die in een rap tempo meebeweegt.

Er wordt meer gedacht in rollen in plaats van functies en vanzelfsprekend vraagt dit om andere vaardigheden van jouw medewerkers. Maar ook een andere manier van communiceren, begrijpen en handelen.


Ervaring en expertise

Met verschillende gemeenten hebben we reeds samengewerkt aan teamontwikkeling en teamcoaching. Het uiteindelijke doel is steeds: de ontwikkeling van organisaties richting een high performance organisatie. Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn:

  • professionele logistieke ontzorging van academies
  • persoonlijk leiderschap/eigenaarschap
  • reflecteren (zelf én samen)
  • klantgericht communiceren
  • coaching/procesbegeleiding (train-de-trainer/coach-de-coach)
  • duurzame inzetbaarheid
  • jobcrafting

Klantgericht handelen vanuit gedeelde kernwaarden bij KCC gemeente Almere

Gemeente Aalsmeer: organisatie professionaliseren