Brancheteam Zorg

Snel veranderende situaties, werkprocessen en organisaties. Dat is de werkelijkheid in de langdurige zorg anno 2016. Dat vraagt nogal wat van mensen in het werkveld. Met onze kennis en expertise van de zorgbranche gaan wij graag aan de slag om deze uitdagingen effectief op te lossen om daarmee jouw organisatie verder te ontwikkelen.

De zorgsector anno nu

De snelle veranderingen in de zorg en de veranderende eisen aan kwalificatie van zorgverleners vragen om meer strategische aanpak van leren en ontwikkelen van medewerkers. In de zorg is een transitie bezig, waarin de regie op het zorgproces steeds meer bij de cliënt komt te liggen.  Voor de zorgprofessional vergt dit ondernemerschap en eigenaarschap, klantgerichtheid, leiderschap vanuit vertrouwen, samenwerken (bijvoorbeeld WMO), keuzes maken en prioriteiten stellen.

Voordelen van zelfsturende teams

Kleinere, zelfsturende teams maken het makkelijker om steeds harder te zorgen voor de cliënt, het contact is intensiever dus de band wordt sterker. Daarnaast kun je vanuit drive elkaar als team ongemerkt dol draaien, steeds meer gaan zorgen voor een cliënt. Dit vergt grenzen stellen, genoeg is genoeg en managen van verwachtingen. Daarnaast ook elkaar onderling durven aanspreken en feedback geven. Er is behoefte aan leiderschap, zelfsturende teams en teamontwikkeling, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, anti-agressie en werkplekleren.

 


Thema's binnen de zorg

 • Er is een toenemende rol  van (medische) technologie: E- health.
 • Er zijn veranderende eisen aan vakbekwaamheid.
 • De druk om vanuit kostenbewustzijn met minder mensen meer te doen.
 • Er zijn voortdurend veranderingen in de organisatie van de zorg, zoals ketenzorg.

Ons brancheteam Zorg

 • Spreekt de taal van HR-functionaris, directie en lijnmanager
 • Is op de hoogte van (opleidings)thema’s, trends en casuïstiek
 • Helpt je te innoveren op gebied van leren
 • Zet je op het pad van nieuwe trends en ontwikkelingen
 • Kent de juiste interventies op het gebied van standaard –en maatwerktrainingen, onderzoek, e-learning en coaching.


Wij zijn er voor:

 • Ziekenhuizen
 • Universitair Medische Centra’s
 • Verpleeghuizen
 • Verzorgingshuizen
 • GGZ-aanbieders
 • GGD-aanbieders
 • Huisartsenposten

Ziekteverzuim omlaag bij UMCG

Beter inzicht in energiebronnen en stressfactoren

Maxima Medisch Centrum: omgaan met weerstand en agressie

Training team- en timemanagement bij zorgorganisatie Idris

Professionaliseren van de organisatie?

Onze visie op leren heeft zich bewezen in de professionalisering van meerdere ziekenhuizen en zorginstellingen. Van jouw huidige team naar een zelfsturend team? Wil je je teams effectiever laten communiceren?  Wil je jouw leiderschap naar een hoger niveau tillen? Loop je aan tegen een hoog verzuim in je organisatie en ben je op zoek naar mogelijkheden om medewerkers vitaler te maken? En wil je deze professionalisering het liefst zoveel mogelijk op de werkplek organiseren? Met onze kennis en expertise van de branche gaan wij graag samen aan de slag om deze uitdagingen effectief  op te lossen om daarmee de organisatie verder te ontwikkelen.

Vraag advies aan Onze aanpak