Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Energize

Employee empowerment & vitality programma

Vraag advies aan


De snel veranderende markt dwingt medewerkers en organisaties om continu in beweging te blijven. Het is daarom essentieel dat medewerkers wendbaar, gemotiveerd en veerkrachtig zijn.

In de praktijk blijkt dat het ziekteverzuim in veel organisaties toeneemt en het burn-out risico stijgt. De tijd van losse initiatieven voor meer vitaliteit is voorbij. Het vraagt om een integrale aanpak met een meetbaar resultaat.

Energize, het employee empowerment & vitality programma van Schouten & Nelissen, biedt een integrale meetbare aanpak om te komen tot effectievere en duurzaam inzetbare medewerkers én een positief en gezond werkklimaat.

De 5 stappen van Energize

In 5 stappen werken we naar een vitale organisatie of afdeling.

1. De Energize@work Scan
Aan de hand van een wetenschappelijk gevalideerde scan brengen we het werkklimaat en de mate van vitaliteit van de mensen binnen de organisatie in kaart. De medewerkers ontvangen direct een persoonlijk feedbackrapport met hun scores en tips behorend bij die score. Deze scan is ook in te zetten in het kader van RI&E/PSA en kan bestaand medewerkersonderzoek vervangen.

2. Analyse en bepalen startpositie
Na een zorgvuldige analyse worden de resultaten met alle relevante betrokkenen besproken. De vitaliteitsscore van de organisatie wordt bepaald en weergegeven in een Energize Index (1 - 10 punten). Samen stellen we de vitaliteitsdoelen vast.

3. Voorstel integraal Energize programma
Om de vitaliteitsdoelen te behalen ontwikkelen we gezamenlijk een programma op maat voor jouw organisatie. Hierbij maken we gebruik van effectieve en impactvolle interventies, eventueel gecombineerd met bestaande interventies en HR activiteiten.

4. Interventies die werken
De interventies die bepaald zijn in stap 3 worden uitgevoerd door gekwalificeerde trainers en professionals. Het integrale programma wordt begeleid door een ervaren leerregisseur vanuit Schouten & Nelissen.

5. Voortgang en meetbaar resultaat
Gedurende het Energize programma monitoren we de voortgang met korte tussentijdse metingen en sturen we bij waar nodig. Na afloop van het programma geven we cijfermatig inzicht in de behaalde doelstellingen en wordt de Energize Index vastgesteld.

Vitaliteitsmodel

In een vitale organisatie zijn medewerkers energiek, gemotiveerd en veerkrachtig. Zij staan mentaal, fysiek, sociaal en emotioneel in hun kracht. En ervaren betekenis in hun werk en leven. Het werkklimaat is sociaal veilig, uitdagend en in balans (energiebronnen en taakeisen). 

Via een wetenschappelijk gevalideerde scan brengen we op deze punten het werkklimaat en de mate van vitaliteit van de mensen binnen de organisatie in kaart.

Online dashboard

Via het Research Portaal krijgen leidinggevenden toegang tot respons, resultaten en trends. Een KPI wordt uitgelicht samen met de meest opvallende resultaten. Resultaten van teams, afdelingen, functiegroepen en bijvoorbeeld leeftijdsgroepen kunnen eenvoudig met elkaar worden vergeleken evenals trendontwikkelingen. Leidinggeven ontvangen tips en aanbevelingen om gericht met medewerkers aan de slag te gaan met de uitkomsten.

Bekijk de video

Kenmerken

Het Energize programma kenmerkt zich door:

 • Een eigen ontwikkelde en wetenschappelijk onderbouwde Energize@work Scan
 • Een integraal blended programma dat uw medewerkers en organisatie energieker wendbaarder en toekomstbestendig maakt
 • De mogelijkheid om gebruik te maken van zorgvuldig afgestemde interventies via een online leerportaal
 • Een professionele en ervaren leerregisseur als aanspreekpunt voor de organisatie
 • Bewezen succesvol

Resultaat

Bij de opdrachtgevers waar dit programma is uitgevoerd hebben we de volgende resultaten behaald:

 • Een lager ziekteverzuim
 • Minder burn-out
 • Verbeterde werk-privé balans
 • Lagere werkdruk
 • Minder grensoverschrijdend gedrag
 • Meer eigen regie en betrokkenheid
 • Hogere vitaliteit voor mens en organisatie
 • Vergroting aantrekkelijk werkgeverschap
 • Verhoging Employee Net Promotor score
 • En meer veerkracht en wendbaarheid

Vragen of advies nodig?

Klik op onderstaande links om hulp te ontvangen

Marieke Schouten

Vitality@Work adviseur