Onze aanpak van Incompany & Maatwerk

Bij elk vraagstuk op het gebied van organisatieontwikkeling werken we bij Schouten & Nelissen vanuit een integrale kijk op organisaties: we houden altijd de samenhang tussen strategie, structuur, menselijke processen en menselijke hulpbronnen in het oog. 

Samen werken aan ontwikkeling

Als je ons vraagt te ondersteunen bij jouw organisatieontwikkelingvraagstuk is de aanwezige kennis in de organisatie voor jou en ons een belangrijke en onmisbare bron. Daar waar wij expert zijn op het gebied van het ontwerpen en begeleiden van ontwikkeltrajecten, gericht op het doorbreken van gedragspatronen, ben jij als klant expert op de inhoud.

Definiëring van de uitdaging

Elke organisatie en elke ontwikkelvraag is uniek. Daarom geloven wij niet in standaardconcepten en -aanpakken. Wij analyseren samen met jou de specifieke situatie in je organisatie en bepalen op basis van vooronderzoek wat de beste aanpak is. Wij plannen niet te ver vooruit, zetten liever kleine stappen en schromen niet om pas op de plaats te maken. Uiteraard dragen wij, vanuit onze ervaring, wel verschillende perspectieven en oplossingen aan.

Co-creatie en verbinden

Vertrekpunt en ijkpunt voor onze adviezen en interventies is de strategie van jouw organisatie. Wij starten onze trajecten bij voorkeur met het (hogere) management. Het succes van de ontwikkeling van je organisatie staat of valt immers met de manier waarop het management een voortrekkersrol vervult. Vervolgens bepalen we hoe we de nieuwe perspectieven doorvertalen naar het middenmanagement en de medewerkers. Met onze interventies ondersteunen wij daadwerkelijke (gedrags-) verandering in alle lagen van jouw organisatie.

Voor blijvend resultaat

Het is onze overtuiging dat jouw organisatie alleen duurzaam kan ontwikkelen als we samen optrekken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en niet de verantwoordelijkheid van jouw organisatie overnemen. Om resultaten te borgen dragen wij graag een deel van onze expertise over. Zo ben jij ook in nieuwe situaties zelfstandig in staat verder te bouwen aan een succesvolle organisatie. 

Vrijblijvend advies aanvragen

Vraag advies