Meer vaart in iedere tekst

Thema: Communicatie en samenwerken

Papier is geduldig. De lezer echter niet. Daarom is het zaak dat je je boodschap zo helder en aantrekkelijk mogelijk op papier zet, zodat je de aandacht van je lezers beter vasthoudt en ze in één keer begrijpen wat je wilt zeggen. Met deze opfristips Nederlands zorg je ervoor dat je meer vaart in je teksten brengt, de begrijpelijkheid ervan vergroot en je het kort en bondig houdt.

Tip 1: Gebruik signaalwoorden

Vaak worden teksten duidelijker als je de zinnen inkort. Bij signaalwoorden is dat niet het geval. Deze geven namelijk het verband tussen zinnen aan. Daarnaast geven ze de lezer een signaal hoe hij de tekst moet lezen. Ten eerste, daarentegen, uiteindelijk en tenzij zijn voorbeelden van signaalwoorden.

Tip 2: Vermijd vage taal

Hoe concreter hoe beter. Voorkom dat de lezer zich afvraagt: hoeveel, hoe vaak, wanneer wel en wanneer niet? Vaag zijn woorden die te pas en te onpas in allerlei betekenissen worden gebruikt. Welke betekenis dat is, mag de lezer zelf invullen.

Tip 3: Vervang lege woorden

Lege woorden maken jouw tekst nodeloos omslachtig, ingewikkeld en lastig te volgen. Je kunt ze dan ook gewoon vervangen. Woorden als aspect, component, dimensie, element, functie en situatie voegen meestal niets toe.

Tip 4: Schrap in zijn geheel

Soms hoef je woorden of zinnen niet eens te vervangen, maar kun je bepaalde woorden of formuleringen geheel schrappen. De inhoud wordt duidelijker en de tekst bondiger.

Tip 5: Splits lange zinnen op

Lange zinnen lezen lastig. Omdat er zo veel informatie in een zin staat, raakt de lezer al snel de draad kwijt. Je boodschap komt daardoor minder duidelijk over. Een zin van 20 woorden is al aan de lange kant, en boven de 25 woorden haken de meeste lezers af.

Tip 6: Wees zuinig met aanhalingstekens, haakjes en andere markeringen

Als ze echt niet nodig zijn, gebruik ze dan niet. Hoe rustiger het beeld, hoe uitnodigender je tekst. 

Schrijftips en taalregels: Hoe schrijf je dat?

Bovenstaande tips komen uit het boek Hoe schrijf je dat? van onze uitgeverij Thema. Het boek besteedt aandacht aan fouten en twijfelgevallen in zinsbouw, woordkeus en de (groene) spelling.