Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Bevlogenheid en vitaliteit werknemer openbaar bestuur zorgelijk

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Nieuws
Datum
4 oktober 2017
2 minuten leestijd

Werknemers bij gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk zijn minder vitaal en bevlogen dan medewerkers in de private sector. Van de ambtenaren is slechts 20% bevlogen in het werk en voelt maar 16% zich vitaal ten opzichte van 25% landelijk. Wel ervaart 64% van de ambtenaren veel mogelijkheden om regie te nemen in hun werk. Toch neemt slechts 37% daarvan ook daadwerkelijk de regie. Dit blijkt uit onderzoek van Schouten & Nelissen en Stichting IKPOB naar vitaliteit en bevlogenheid onder ruim 3858 respondenten in het openbaar bestuur.

Structureel stress

Jessica van Wingerden, voormalig directeur Schouten Research: ‘Decentralisaties en digitalisering binnen het openbaar bestuur zorgen voor veranderende werkzaamheden en veel rolonduidelijkheid. Deze rolonduidelijkheid heeft negatieve gevolgen voor de bevlogenheid en het nemen van de eigen regie door medewerkers. Het aantal medewerkers dat in het werk de regie neemt om in alle veranderingen een goede aansluiting op het werk te houden, blijft achter. Terwijl dat juist belangrijk is voor de vitaliteit en inzetbaarheid van de professionals’

Bezuiniging, decentralisatie en digitalisering vragen perspectief

Henk Wesseling, directeur IKPOB: ‘De jarenlange druk op de ambtelijke organisatie door bezuinigen, reorganisatie en ontwikkelingen als de decentralisatie en digitalisering is groot. Medewerkers in het openbaar bestuur hebben daarom meer moeite met het vinden van een goede werkbalans. Door hun betrokkenheid hebben ze moeite om het werk thuis van zich af te zetten. Juist door die betrokkenheid zijn er volop kansen om de bevlogenheid van de ambtenaren in de komende jaren te verhogen. Dit is van belang om goed om te kunnen gaan met de complexe opgaven waar het openbaar bestuur voor staat. Een cruciale rol ligt hier weggelegd voor de leidinggevende. Hij moet de dialoog aangaan en laten zien hoe digitalisering en decentralisatie kansen bieden. Maak gebruik van de professionaliteit van medewerkers én stimuleer deze.’

Dichter bij de burger en jezelf

Volgens Van Wingerden tonen de uitkomsten van het onderzoek aan dat er nog veel te winnen valt in het vergroten van de vitaliteit van medewerkers in het openbaar bestuur. ‘Medewerkers moeten juist de decentralisatie aangrijpen om niet alleen dichter bij de burger te komen, maar ook dichter bij de betekenis van het werk voor henzelf. Dit zal ook voelbaar zijn voor de burger. Daarvoor is het belangrijk dat zij zelf actie ondernemen en nagaan waarvoor zij iedere dag opstaan en hoe zij van betekenis willen zijn voor anderen. Het is zaak dat leidinggevenden dit stimuleren en faciliteren, bijvoorbeeld door medewerkers duidelijk te laten zien hoe zij individueel bijdragen aan het behalen van de doelen van de organisatie. Dit start met een actieve dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden, maar ook met voorbeeldgedrag. Een goede balans en meer bevlogenheid in het werk dragen niet alleen bij aan duurzame inzetbaarheid en de gezondheid van medewerkers, maar verbeteren ook de creativiteit, innovatiekracht en prestaties van het openbaar bestuur.’

Wil je meer weten over wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Informeer geheel vrijblijvend naar onze Researchmogelijkheden.

VRAAG ADVIES AAN

Gerelateerde artikelen