Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Een goede werkcultuur draagt bij aan hoe je je voelt

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Klantverhaal
Datum
4 september 2018
4 minuten leestijd

Als je geen veilige werkomgeving creëert, loop je een risico. Daarom gaan we hier preventief mee aan de slag. Een goede werkcultuur draagt immers bij aan hoe je je voelt. In je werk en daarbuiten.’ Remco Stuifmeel is HR Business Partner bij Bosch. Samen met zijn collega Dennis de Vries vertelt hij hoe een actieteam bijdraagt aan een positief werkklimaat.

Dennis is duidelijk over het belang van een positief werkklimaat: ‘Het welzijn van mensen moet goed zijn. En zij moeten hun werk ervaren, als iets positiefs. Onder andere om ervoor te zorgen dat zij duurzaam inzetbaar zijn. Dat lukt alleen als mensen intrinsiek gedreven zijn. Als het werkklimaat niet goed is, zie je dat meteen terug in de productie.’

Medewerkersonderzoek
Om vinger aan de pols te houden, voert Bosch regelmatig een preventief onderzoek uit onder medewerkers. Daaruit bleek dat een significante groep zich bezwaard voelt om collega’s feedback te geven. Om allerlei redenen.

Werken aan een goede sfeer
Remco: ‘Er is blijkbaar een drempel om elkaar aan te spreken op gedrag. We willen dit graag oplossen door een omgeving te creëren, waarin het gewoon is om samen te werken aan een goede sfeer. En daarmee ook aan een goed product. Daarbij hoort ook het geven en ontvangen van feedback.’

Werkomstandigheden & Veiligheid
Dennis en Remco werken volgens de action learning methode. Een werkwijze die past bij Bosch. Dennis legt uit: ‘We hebben werkgroepen op verschillende onderdelen. Onder andere op gezondheid en levensstijl, persoonlijk leiderschap en werkomstandigheden & veiligheid. Op dit laatste onderdeel hebben we een actieteam ingezet.'

Helm, schoenen en feedback
Dennis: 'De fysieke tools zijn wel beschikbaar: de helm ende schoenen. Maar het gaat er ook om of je elkaar durft aan te spreken als collega’s die niet gebruiken. Of als iets niet op de juiste manier gaat. Voel je je prettig genoeg in je werkomgeving om hierover iets te zeggen?’

Top-down werkt niet
Remco: ‘De contouren staan eigenlijk al. We weten wel hoe het zou moeten, maar we willen nu echt stappen zetten. Dat werkt beter als je het samen doet. Top-down iets implementeren, is niet de route om intrinsieke motivatie en acceptatie te realiseren.'

Eigen inbreng
'We kunnen wel een externe consultant inhuren of een Arbo-dienst om een protocol te maken, maar daarmee leg je medewerkers iets op, van bovenaf. Met een actieteam faciliteer je de inbreng van collega’s onderling het beste.’

Teamambassadeur
Een van de interventies die het actieteam heeft bedacht is een Social Safety Ambassadeur. Inmiddels is hiermee een pilot gestart. Medewerkers kregen een feedbacktraining en één van hen is gekozen tot ambassadeur voor het team.

Helpen met het geven van feedback
Collega’s die het zelf nog lastig vinden om feedback te geven, kunnen bij deze collega terecht. Dennis licht toe: ‘Er is altijd wel iemand die extraverter is en het leuk vindt om collega’s te helpen. We gaan nu kijken of dit werkt en willen het dan ook bij andere teams invoeren.’

Stem van de werkvloer
Beiden zijn tevreden over de aanpak en effecten van het actieteam. ‘Het is lastig om de resultaten in cijfers uit te drukken. Wat ik wel zie, is een hoge mate van betrokkenheid’, legt Remco uit. ‘In zo’n actieteam kun je elkaar makkelijk aantikken en collega’s kunnen elkaar motiveren. Het vergroot de onderlinge verbondenheid. Collega’s krijgen het gevoel dat ze met de juiste dingen bezig zijn.

Bevlogen belangrijker dan efficiënt
Misschien is het niet altijd het meest efficiënt. In de creatieve sessies gaat het soms alle kanten uit. Maar die bevlogenheid zorgt er wel voor dat je de stem van de mensen op de werkvloer hoort. En dat je met elkaar het gesprek aangaat. Je komt tot gemeenschappelijke beeldvorming van hoe je het zou willen. En hoe je daar kunt komen.’

Écht vanuit de organisatie
‘Vanuit Bosch hebben we er het volste vertrouwen in dat we de goede weg zijn ingeslagen. Medewerkers hebben het gevoel dat ze met elkaar bezig zijn om het werk daadwerkelijk positief te beïnvloeden. Niet via regels die in een handboek zijn vastgelegd, maar met ideeën uit het actieteam. Echt vanuit de organisatie, dus.’

Over Bosch Transmission Technology BV
Bosch Transmission Technology is marktleider op het gebied van ontwikkeling en massafabricage van duwbanden voor de continu variabele transmissie (CVT). Inmiddels is het bedrijf verantwoordelijk voor tal van innovaties op CVT gebied. Het is onderdeel van de Bosch Groep. Bij Bosch Transmission Technology werken zo’n 1000 medewerkers.

In samenwerking met het Ministerie van SZW ondersteunt Schouten & Nelissen 20 organisaties bij het gericht versterken van een positief werkklimaat en het aanpakken van werkstress en ongewenst gedrag. Hiervoor gebruikt Schouten & Nelissen de action learning methode. Een actieteam dat bestaat uit medewerkers uit alle lagen in de organisatie ontwikkelt gezamenlijk acties, voert ze uit en ontdekt in de praktijk wat werkt.

Wil je meer weten over wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Informeer geheel vrijblijvend naar onze Incompany & maatwerk mogelijkheden?

VRAAG ADVIES AAN

Gerelateerde artikelen