Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

In vijf stappen naar duurzame inzetbaarheid

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Artikel
Datum
25 juni 2015
2 minuten leestijd

Onze aanpak is er op gericht binnen zeven maanden concrete opbrengsten te realiseren. Onze beproefde Fitmonitor analyseert de organisatiesituatie en houd je een spiegel voor. Daarnaast helpt het jou de meest kansrijke doelgroep te detecteren (leidinggevenden, HR-staf of medewerkers.) Samen werken wij aan evidence-based next steps. Onze adviseur begeleidt en rapporteert aan alle betrokkenen. Daarnaast is onze adviseur betrokken bij diverse interventies. Een bondige omschrijving van de te zetten stappen vind je hieronder.

Stap 1 Intake directie

In een overleg met de directie of het managementteam worden de doelstellingen scherp gesteld. Wat is de afbakening van de opdracht, hoe gaan we het aanpakken en hoe gaat een eventuele projectgroep eruit zien? De focus ligt vooral op het vinden van aansluiting op de bestaande strategie en het creëren van voldoende draagvlak.

Stap 2 Fitmonitor

Om de meest kansrijke doelgroep in kaart te brengen voeren we onze beproefde Fitmonitor uit. Met de uitkomsten van de scan wordt je organisatie gebenchmarkt met vergelijkbare organisaties en bepalen we samen je startpunt en gewenste situatie (ist & soll). Hoe staat het er nu voor? Wat kunnen we leren uit de huidige situatie? Welke prioriteiten moet je stellen om de gewenste inzetbaarheidsituatie te bereiken?

Stap 3 Roadmap

Bij duurzame inzetbaarheid zijn per definitie drie doelgroepen betrokken:

  • Medewerkers
  • HR
  • Leidinggevenden

Samen met jou zetten we koers uit op één of meer van deze doelgroepen:

Doelgroep 1:

Het ondersteunen van leidinggevenden bij het sturen op inzetbaarheid en het opnemen van Duurzame Inzetbaarheid in de gesprekscyclus. We oefenen inzetbaarheidkunde in het zogenaamde ‘inzetbaarheidsgesprek’. Wij leren de leidinggevenden zicht te krijgen op de arbeidsmobiliteit van de medewerkers en passendheid van loopbanen van de medewerkers. De focus ligt op een cultuuromslag in de richting van ambitieus leiderschap op het gebied van duurzaam inzetbare medewerkers.

Doelgroep 2:

Wij helpen je HR professional met het implementeren van DI-beleid. Zo bepalen we samen met jou waar de quick-wins te behalen zijn (mobiliteit, vitaliteit, loopbaanzelfredzaamheid, opleiden en leren, nieuwe werken, etc.). Vervolgens worden de prioriteiten vertaald naar een integrale (individu-team-organisatie-context) benadering en significante verbeteringen.

Het ondersteunen van de HR-professionals bij de implementatie van tijd- en plaatsonafhankelijk werken doen wij vanuit de basisgedachte van vertrouwen, versterken, verbinden en verankeren. We koersen op duurzamere en slimmere arbeidsprocessen.

Doelgroep 3:

Het ondersteunen van medewerkers hun eigen inzetbaarheid te sturen, loopbaankeuzes te onderscheiden en zelfredzaam te worden op de werkvloer. Wij helpen je mensen eigen initiatieven te ontplooien, loopbaanweerbaarheid te ontwikkelen en zelf het eigen leergedrag te sturen. Centraal staan competentiegroei en verrijking van de mogelijkheden van de medewerkers.

Stap 4 Implementatie

Medewerkers gaan gezamenlijk aan de slag in clinics, online modules, werkplekacties en eigen regie- en planvorming.

Stap 5 Resultaten en vervolg

Terugkoppeling aan het managementteam. In een gezamenlijk oplevermoment worden de resultaten aan het managementteam gepresenteerd.

Het resultaat

Significante verbetering van de inzetbaarheid van je medewerkers en resultaten die voelbaar zijn en beklijven binnen jouw gehele organisatie en portemonnee. Duurzame Inzetbaarheid zorgt voor productievere medewerkers, minder verzuim en een verhoogde loyaliteit.

Meer weten?

Natuurlijk hebben wij alles in huis om je te helpen. Wil je meer weten over wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Informeer dan geheel vrijblijvend naar onze incompany & Maatwerk mogelijkheden via ons contactformulier. Of wil je een keer een gesprek met een consultant? Bel dan naar +31(0)418 - 683 440.

VRAAG ADVIES AAN

Gerelateerde artikelen