Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Leidinggevende overschat zichzelf op bevlogen leiderschap

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Nieuws
Datum
31 mei 2016
3 minuten leestijd

De Nederlandse werknemer heeft steeds meer behoefte aan meer zelfsturing en eigen regie. Waar de leidinggevende zichzelf een 8,2 geeft voor zijn leiderschapsstijl, geeft de medewerker zijn leidinggevende met een 5,6 nog maar net een voldoende.

Dit blijkt uit het leiderschapsonderzoek ‘Leadership Connected’ van Schouten Research. Een ruime meerderheid van de respondenten (62%) is van mening dat zelfsturing belangrijker is dan het hebben van een leidinggevende.

Bevlogen leiderschap

Hoewel zelfsturing belangrijker is dan het hebben van een leidinggevende, bedeelt men leiders wel een belangrijke rol toe in de motivatie van medewerkers: 54% van de respondenten is van mening dat leiders verantwoordelijk zijn voor de motivatie van medewerkers. Jessica van Wingerden, directeur van Schouten Research: ‘Een leiderschapsstijl die ruimte voor eigen regie in het werk faciliteert is bevlogen leiderschap. Bevlogen leiders motiveren en inspireren hun medewerkers en geven constructieve feedback. Zij bieden hun medewerkers hulpbronnen en uitdaging in het werk, stimuleren hen om eigen regie te nemen en zichzelf te ontwikkelen. Daarbij laten bevlogen leiders zien hoe medewerkers bijdragen aan het hogere doel van de organisatie en tonen zij waardering voor deze bijdrage. Als we kijken hoe bevlogen leiderschp wordt ervaren, dan zien we dus dat er nog veel winst valt te behalen.’

Leiderschapsvraagstukken

In het onderzoek is aan respondenten ook de vraag gesteld wat volgens hen dé belangrijkste drie leiderschapsvragen van dit moment zijn. Aan respondenten zijn hiertoe de 11 wereldwijd meest impactvolle veranderingen die de toekomst van werk zullen raken voorgelegd. Deze 11 ontwikkelingen uit het onderzoeksrapport ‘The Future of Work’ waren onderwerp van gesprek tussen wereldleiders tijdens het World Economic Forum eind januari 2016. Volgens de respondenten in het onderzoek van Schouten & Nelissen is de top 3 als volgt:

  1. de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn voor de banen van de 21e eeuw (65%)
  2. het aantrekken en behouden van talenten die nodig zijn voor cruciale posities binnen de organisatie (57%)
  3. diversiteit op de werkvloer (verbinden van generaties, mannen en vrouwen en culturen) (34%)

Cruciale rol leiders

Van Wingerden: ‘Als we kijken naar leidinggevenden en niet leidinggevenden dan valt vooral op dat de eerste twee vraagstukken door beide groepen in de top 3 worden genoemd. Niet-leidinggevenden vinden daarnaast “de houdbaarheid van de vaste baan en de impact van flexibele arbeidsrelaties op individu en organisatie” belangrijk, terwijl hoger management “de opkomst van digitale platformen die mensen in staat stellen om zich effectief te organiseren en samen te werken” als belangrijk thema zien. Beide veranderingen brengen één zekerheid met zich mee: ze zijn niet te stoppen en de snelheid waarmee ze plaatsvinden is onvoorspelbaar. Binnen deze onvoorspelbaarheid hebben leiders een cruciale rol in het anticiperen op bedreigingen. Het uitdagen van mensen om regie te nemen in het werk, hun talenten in te zetten en te blijven ontwikkelen is daarbij een must. Leiders die eigen regie bij medewerkers stimuleren en talent erkennen en bewust inzetten, zijn in staat om de onvoorspelbaarheid en snelle veranderingen het hoofd te bieden.'

Over het onderzoek

Het onderzoek Leadership Connected is uitgevoerd in het voorjaar van 2016. In totaal hebben 2100 respondenten de vragenlijst van het onderzoek ingevuld. Van de respondenten is 55% vrouw en 45% man. Het onderzoek is uitgevoerd onder leidinggevenden (57%) en niet leidinggevenden (43%) in alle sectoren.

Meer weten?

Ben je benieuwd wat Schouten Research kan betekenen voor jouw organisatie? Informeer geheel vrijblijvend naar onze Researchmogelijkheden.

VRAAG ADVIES AAN

Gerelateerde artikelen