Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Onderzoek bij HU houdt vinger aan de HR-pols

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Klantverhaal
Datum
30 december 2016
2 minuten leestijd

De Hogeschool Utrecht wil een vinger aan de pols houden bij de werkbeleving van haar medewerkers. Aan Schouten Research, onderzoeksafdeling van Schouten & Nelissen, de vraag om hier structureel een oplossing voor te bieden.

Bestaande situatie

Op de HU is werkplezier heel belangrijk. Mensen presteren beter als de omgeving stimulerend is en als ze in hun werk uitgedaagd worden. En: goede prestaties zijn nodig om hoogwaardig onderwijs te bieden. Daarom investeert de HU in een aantrekkelijke werkomgeving voor huidige en toekomstige medewerkers. Met veel ruimte voor ontwikkeling en een goede werk-privé-balans.

Plan van aanpak

Harm Drost, directeur Faculteit Gezondheidszorg HU: “Met het werkbelevingsonderzoek steken we een thermometer in de organisatie. Door het geregeld uit te voeren, krijg je een duidelijk beeld van hoe het met het welbevinden van de medewerkers is gesteld. Kun je de werkdruk aan? Voel je je gewaardeerd? Heb je genoeg ontwikkelingsmogelijkheden? Aan de hand van de uitslagen kun je de noodzakelijke maatregelen treffen. Twee jaar later zie je of deze effect hebben gehad. Ik zie het werkbelevingsonderzoek als een integraal onderdeel van ons HR-beleid waarbij je de uitslagen nauw verbindt aan de RGW*-cyclus tussen leidinggevenden en medewerkers.”

* Resultaat Gericht Werken-cyclus

” Door hard te werken aan een positieve werkbeleving, hoop ik dat we steeds meer bekend worden als organisatie waar mensen graag willen werken. Met veel ruimte voor zelfontplooiing, professionele uitdagingen en een goede werk-privé-balans.” - Harm Drost, Directeur Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool Utrecht

Het resultaat

De respons op de onderzoeksvragen is hoog. Medewerkers vinden het prettig dat er veel aandacht wordt besteed aan de werkbeleving. Harm Drost: “De uitslagen belanden niet in een laatje, maar er wordt daadwerkelijk iets constructiefs mee gedaan. Iedere medewerker krijgt direct een persoonlijke terugkoppeling na invulling van het online werkbelevingsonderzoek. Hij ziet dan bijvoorbeeld meteen of hij in de ‘gevarenzone’ zit als het gaat om de werk-privé-balans. Tijdens het RGW-gesprek met zijn leidinggevende kan hij dit concreet bespreken. Zijn leidinggevende kan hem vervolgens helpen met oplossingen.”

Meer weten?

Ben je benieuwd wat het Medewerkersonderzoek van Schouten Research kan betekenen voor jouw organisatie? Informeer geheel vrijblijvend naar onze Researchmogelijkheden.

VRAAG ADVIES AAN

Gerelateerde artikelen