Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Ontwikkel talent met de MBTI

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Artikel
Datum
27 oktober 2014
3 minuten leestijd

Ben je HR professional, loopbaanadviseur, manager, coach of trainer dan werk je met veel verschillende werknemers of coachees, allemaal met hun eigen persoonlijkheid. Om het beste uit ze te halen en hun talenten verder te ontwikkelen, is het goed ze ‘beter te leren kennen’. De MBTI (Myers-Briggs Type Indicator®) is hiervoor dé tool bij uitstek. De MBTI geeft je namelijk inzicht in persoonlijkheden en gedrag. Hierdoor kun je individuen en teams beter laten communiceren en samenwerken.

De Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI) lijkt op het eerste gezicht een eenvoudig instrument. Het is echter gebaseerd op de psychologische theorie van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung. Het model is zeventig jaar geleden ontwikkeld in de Verenigde Staten door Mw. K. Cook Briggs en haar dochter I. Briggs Myers. Tegenwoordig wordt de MBTI volop door professional gebruikt als persoonlijkheidsmodel om onder andere persoonlijke voorkeuren en talenten inzichtelijk te krijgen.

Persoonlijkheidsvoorkeuren vaststellen

Met de MBTI onderzoek je o.a. welke aangeboren persoonlijkheidsvoorkeuren iemand heeft. In totaal onderscheidt de MBTI Stap 1-vragenlijst* 16 persoonlijkheidstypes op basis van vier dimensies:

 1. Extraversion (E) of Introversion (I): wat geeft je energie, waar richt je jouw aandacht op?
 2. Sensing (S) of iNtuition (N): hoe neem je informatie op?
 3. Thinking (T) of Feeling (F): hoe neem je beslissingen?
 4. Judging (J) of Perceiving (P): hoe ga je om met jouw omgeving, wat is jouw levensstijl?

De MBTI Stap I-vragenlijst bestaat uit 88 vragen, waarbij de deelnemer steeds uit twee alternatieven kiest. De vragen zijn zo geschreven dat ze psychologische tegenstellingen vormen. Dit houdt in dat de verschillende opties aantrekkelijk zijn voor tegengestelde typen. Ieder individu heeft één natuurlijke voorkeur per dimensie.

De antwoorden leveren per dimensie een letter op, zoals de E van Extraversion. En uiteindelijk een vierlettercombinatie, bijvoorbeeld ENFP. Deze combinatie is één van de 16 persoonlijkheidstypes.

Wat maakt de MBTI anders dan andere tests?

Ten eerste is de MBTI eigenlijk geen test, maar een indicator over hoe iemand zichzelf ziet.
Daarnaast velt de MBTI geen oordeel. Er is geen goed of fout: elk van de 16 types heeft sterke punten en leerpunten. Je kunt het zien als een huis met 16 kamers: één kamer is van jou, daar voel jij je thuis, maar je komt natuurlijk ook in de andere kamers.
De bedoeling van de 16 types is dus zeker niet om mensen te stereotyperen of in hokjes te plaatsen. Het is juist gericht op ontwikkeling en verder inzetten van talent.

Toepassingsmogelijkheden MBTI

Het instrument kun je als professional voor persoonlijke en zakelijke vraagstukken inzetten. Bij zowel individuen als teams. De toepassingsmogelijkheden zijn talrijk, bijvoorbeeld:

 • Coaching
 • Training
 • Communicatievraagstukken
 • Conflictmanagement
 • Besluitvorming
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Samenwerken
 • Verandermanagement
 • Stresshantering
 • Teamontwikkeling


Hoe zet je de MBTI in voor een individu?

De MBTI helpt jou of de persoon zelf te begrijpen welk effect hun persoonlijke stijl heeft op anderen. Het geeft inzicht in de aspecten van hun persoonlijkheid waarmee ze zich van nature onderscheiden, maar ook in de aspecten die je nog verder kunt ontwikkelen.

De MBTI toepassen in een Team

De MBTI kan ook inzicht geven in het ‘karakter’ van een team. Wat zijn de sterke punten en de mogelijke ‘blinde vlekken’? Hoe levert een individuele stijl een bijdrage aan het team? En hoe kun je het beste gebruik maken van de kwaliteiten van collega’s? Deze kennis kan een groep helpen de communicatie te verbeteren, problemen makkelijker op telossen en waardering voor diversiteit te stimuleren in een groep.

Zelf aan de slag met de MBTI?

 • Bijvoorbeeld met de MBTI vragenlijst. Let daarbij op dat je een officiële versie gebruikt. Op het internet staan veel ‘verkorte’ versies die niet representatief zijn.
 • Je kunt met een MBTI coach gaan werken om zelfinzicht te krijgen. MBTI coaches hebben een uitgebreide training gevolgd en geleerd de MBTI op een ethische manier toe te passen.
 • Of je kunt een opleiding volgen en zelf tot erkend MBTI consultant opgeleid worden.

* Er is ook een diepgaandere interpretatie mogelijk, met de MBTI Stap II-vragenlijst.
Bron: Het originele artikel komt uit HR Rendement 05/2014.