Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Werk aan een inclusieve cultuur

Van diversiteit en inclusie een succes maken!

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Artikel
Datum
26 juni 2020
4 minuten leestijd

Diversiteitsbeleid. Awareness trainingen. Een mentorprogramma. Je organisatie heeft van alles in huis om de diversiteit van je personeel te vergroten en de organisatie inclusiever te maken. Maar de streefcijfers worden al jarenlang niet gehaald. Hoe kom je toch tot duurzame verandering? In twee artikelen geven wij onze visie hierop. Artikel 1: werk aan een inclusieve cultuur!

Onderzoeken laten zien waarom Diversiteit & Inclusiviteit (D&I) pogingen vaak falen: teveel gefocust op ‘fixing the minority’, het onderwerp is niet geïntegreerd in de organisatiestrategie, interventies zijn eenmalig en ad-hoc, er is te weinig draagvlak aan de top of in de lijn, of er zijn veel wisselingen in verantwoordelijk personeel. Cultuur speelt een belangrijke rol in de effectiviteit van diversiteitsbeleid. Of eigenlijk: een gebrek aan een inclusieve cultuur.

Cultuur een prioriteit maken én omzetten in acties

Dat een inspirerende en inclusieve werkcultuur belangrijk wordt gezien door medewerkers is al langer bekend. Forbes benoemt in zijn artikel “How Millenials are reshaping whats important in corporate culture” specifiek het belang van een bedrijfscultuur in de keuze van een werkgever onder millenials: “Millenials value company culture more than any generation that’s come before them”. Daarom is het van groot belang om ‘organisatiecultuur’ an sich van de zijlijn naar bovenaan de management agenda te verplaatsen.

Forbes laat zien dat millenials steeds meer op zoek gaan naar bedrijven waar niet alleen zij volledig zichzelf kunnen zijn (in de breedste zin van het woord – cultuur, religie, seksuele voorkeur, achtergrond, etc) maar ook meer en meer kiezen voor bedrijven met concrete diversiteit en inclusie programma’s.  En daarin is concreet een belangrijk element, want de nieuwe generatie wil zien dat de organisatie waar hij/zij voor werkt, ook daadwerkelijk goede intenties omzet in acties en verandering.

Ambitie, talent en potentie als vertrekpunt

Bij Schouten en Nelissen geloven wij in ambitie als vertrekpunt voor verandering. Bij alles wat we doen, focussen we op het potentieel. Mensen excelleren als hun waarden en drijfveren worden aangesproken. Zo komen talenten tot bloei en wordt niet alleen het individu sterker, maar ook de organisatie.

Zo zien wij dit ook voor de aanpak van het creëren van een inclusieve cultuur: focus op waar je naartoe wil, het doel dat je wilt bereiken en de inclusieve cultuur die je wilt hebben. Kijk hierin naar de potentie – wat zou een inclusieve cultuur kunnen betekenen voor je businessresultaten? Voor je aantrekkelijkheid als werkgever? Want een inclusieve cultuur, een plek waar mensen zich veilig voelen, betrokken voelen bij de waarden van de organisatie en helemaal zichzelf kunnen zijn - betekent automatisch meer creativiteit, innovatie & wendbaarheid. Allemaal eigenschappen die fundamenteel zijn in het (post-) coronatijdperk.

Maar hoe dan, een inclusieve cultuur creëren?

Op individueel niveau

 • Training over diversiteit en inclusie is goed voor de eerste kennis en bewustzijn en urgentie (cognitie) en belangrijk als eerste stap naar meer inclusief gedrag
 • Vraag om specifieke call to actions op individueel niveau
 • Maak trainingen en discussies over diversiteit en inclusie inspirerend, niet belerend

Op team niveau

 • Faciliteer leidinggevenden in bouwen aan sociale veiligheid en inclusie in hun team door middel van trainingen, opleidingen en intervisie
 • Meet in hoeverre de voorwaarden voor een inclusieve cultuur al binnen een team aanwezig zijn en pak die factoren aan die inclusiviteit belemmeren
 • Ga als team met elkaar het gesprek aan over normen, waarden en overtuigingen en hoe deze ook wel eens botsen. Doe dit eventueel onder begeleiding van een D&I expert
 • Werk samen aan psychologische veiligheid door elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag, constructieve feedback te geven en oog te hebben voor verschillen die elkaar versterken
 • Verbind groepen met verschillende achtergronden met elkaar om in gesprek te gaan. Een persoonlijke ontmoeting kan het verschil maken!

Op organisatie niveau

 • Maak een roadmap voor jouw D&I beleid: verzamel data, stel targets/streefcijfers op diversiteit en monitor deze geregeld en communiceer de voortgang binnen én buiten de organisatie
 • Creëer een HR beleid waarin rekening wordt gehouden met verschillende behoeftes van medewerkers (bijv. flexibele werktijden, vaderschapsverlof, vieren van verschillende culturele feestdagen, aanpassingen in gebouw om rekening te houden met mensen met een beperking, etc)
 • Beloon medewerkers en leiders die inclusief gedrag tonen en/of bijdragen aan een inclusieve cultuur

Lees ook artikel 2, over het belang van een lerende organisatie.

Wil jij diversiteit en inclusie een succes maken binnen je organisatie?

Schouten & Nelissen kan jou daarin bijstaan. Van het adviseren over beleid, het opzetten van een effectief D&I programma tot het uitvoeren van trainingen en coaching op dit gebied. Daarbij staat een inclusieve organisatie cultuur altijd centraal. En doen wij alles blended: met een mix aan online, klassikale en sociale leerinterventies. Onze experts staan je graag te woord.

Mail ons voor een advies op maat

Zelf direct aan de slag met jouw kennis van D&I?

Bekijk dan eens onze trainingen Diversiteit en inclusie en Omgaan met pesten en ander ongewenst gedrag.

Gerelateerde artikelen