Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Van medewerkersonderzoek naar inclusief werkgeverschap

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Artikel
Datum
30 april 2019
2 minuten leestijd

Diversiteit en inclusie zijn niet meer weg te denken uit het huidige HRM-discours. Een inclusieve organisatie geeft medewerkers met diverse achtergronden en identiteiten de ruimte om zichzelf te zijn, te werken en te ontwikkelen. Authenticiteit staat er hoog in het vaandel en medewerkers worden gewaardeerd om hun unieke bijdrage.

Er bestaan veel interventies om organisaties diverser en inclusiever te maken. Denk aan diversiteitsnetwerken, workshops, quota, en beleid rond werving en selectie. Een minder vaak genoemd instrument dat hiervoor kan worden ingezet is medewerkersonderzoek. Hoe kan medewerkersonderzoek bijdragen aan meer diversiteit en inclusie?

Medewerkersonderzoek als interventie

Medewerkersonderzoek meet niet alleen zaken als tevredenheid en bevlogenheid van medewerkers, maar ook hoe zij hun werk en werkomgeving beleven.

Waar zijn zij positief over? En waar lopen ze tegen moeilijkheden aan? Ontvangen zij voldoende steun van hun leidinggevende? Vinden zij jou een aantrekkelijke werkgever? Worden zij gehoord en gewaardeerd door anderen? In hoeverre ervaren ze werk-privébalans?

Die werkbeleving raakt aan zaken waar onderzoek al uitvoerig van heeft laten zien dat deze gelinkt zijn aan diversiteit en inclusie.

Andere perspectieven

Door vervolgens dwarsdoorsneden te maken – op basis van gender, leeftijd, enzovoorts – kunnen overeenkomsten en verschillen tussen verschillende groepen medewerkers opgemerkt worden. Ervaren mensen met een migratie-achtergrond minder waardering van hun leidinggevende? Ervaren mannen meer autonomie dan vrouwen? Ervaren ouderen minder ontplooiingsmogelijkheden dan jongeren?

Deze overeenkomsten en verschillen zien is stap 1. Stap 2 is dan dieper in deze resultaten te duiken. Bijvoorbeeld door aanvullend interview-onderzoek. Dit levert inzichten op die een ander perspectief geven op de organisatie. Hoe zijn verschillen te verklaren? Wat zeggen de verschillen over de organisatiecultuur of het HR-beleid? Vallen verschillen samen met machtsrelaties binnen de organisatie?

Inzicht, bewustzijn en verandering

Een inclusieve werkgever worden, vraagt om bewustzijn: van management, leidinggevenden en medewerkers. Bewustzijn start bij inzicht. En inzicht krijg je door onderzoek. Schouten Research ondersteunt jou graag met verdiepend kwalitatief onderzoek. Download de brochure, of neem direct contact op via research@sn.nl of +31(0)418 - 683 440.

LEES MEER OVER MEDEWERKERSONDERZOEK

OF VRAAG ADVIES AAN

Gerelateerde artikelen