Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

WEB-monitor voor UMCG

Voor beter inzicht in energiebronnen en stressfactoren

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Klantverhaal
Datum
30 december 2014
1 minuten leestijd

Om het verloop en het verzuim omlaag te krijgen, wilde de afdeling Dermatologie van het UMCG een scherper beeld krijgen van de energiebronnen en stressfactoren op de afdeling. Het Medewerkersonderzoek van Schouten Research bood uitkomst.

Bestaande situatie

De werkdruk is hoog op de afdeling Dermatologie van het UMCG. Mensen gaan vaak pas laat naar huis en pauzes schieten er regelmatig bij in. Het verzuim is te hoog en het verloop is groot. Met het medewerkersonderzoek, gebaseerd op het WEB-model, van Schouten & Nelissen is in kaart gebracht wat mensen energie geeft en wat hen energie kost.

Plan van aanpak

Rob Kral, Hoofd Zorgfaciliteit Dermatologie: “Dit medewerkersonderzoek is gebaseerd op valide en wetenschappelijk getoetste modellen. Dr. Schaufeli, Hoogleraar Arbeids- en organisatiepsychologie en verbonden aan Schouten Research, heeft het medewerkersonderzoek voor ons op maat gemaakt. Aan het begin van het traject zijn drie van onze medewerkers geïnterviewd, zodat we een vragenlijst kregen afgestemd op onze afdeling. Om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen, ontvingen we een set van communicatiemiddelen: van een uitnodiging voor deelname tot een live presentatie van de uitkomsten in begrijpelijke taal."

“De WEB-monitor heeft concrete aanbevelingen opgeleverd voor verbetering, zoals het bevorderen van de dialoog tussen medewerkers en managers” - Rob Kral, Hoofd Zorgfaciliteit Dermatologie UMCG

Het resultaat

De respons op het medewerkersonderzoek was hoog, namelijk 79%. Bijna alle medewerkers zagen het nut ervan in om de digitale vragenlijst in te vullen. Rob Kral: “Ik was wel onder de indruk van de uitkomsten. Zo blijkt dat medewerkers veel werkdruk, een onevenwichtige werk-thuisbalans en emotionele belasting ervaren. Op lange termijn kan dit leiden tot verhoging van werkstress en verlaging van de bevlogenheid. De inzet van dit onderzoeksinstrument op basis van het WEB-model zien we als nulmeting. Nu gaan we aan de slag met verbeteringen. En volgend jaar zetten we de meting opnieuw in. Dan zien we of onze inspanningen effect hebben gehad. ”

Meer weten?

Ben je benieuwd wat Schouten Research kan betekenen voor jouw organisatie? Informeer geheel vrijblijvend naar onze Researchmogelijkheden.

VRAAG ADVIES AAN

Gerelateerde artikelen