Onderzoek naar de Werkbeleving van politieorganisatie én medewerkers

Thema: HRM en HRD

De politie staat onder druk door onderbezetting en bezuinigingen, zo ook het korps Hollands Midden. Zij zocht een methode om de werkbeleving bottom up te onderzoeken. Schouten Research bood hulp.

De opdracht
Aan de werkbeleving bij de politie Hollands Midden valt nog veel te verbeteren. Het korps vroeg Schouten & Nelissen om een bottom up onderzoek naar werkbeleving. Dat kreeg vorm in een werkbelevingsonderzoek, gekoppeld aan het Periodiek Arbeids Gezondheids Onderzoek (PAGO). Uitgevoerd door onderzoeksafdeling Schouten Research.

Bestaande situatie
In het verleden waren er binnen het korps al werkbelevingsonderzoeken uitgevoerd, maar die werden altijd top down georganiseerd. Pieter Ranselaar, adviseur Arbeidsomstandigheden en Veiligheidscoördinator bij politie Hollands Midden: “Wij hebben tegen de korpsleiding en de ondernemingsraad gezegd, geef ons middelen en mogelijkheden en laat ons de werkbeleving nu eens bottom up onderzoeken.”

Plan van aanpak
Het werkbelevingsonderzoek is gebaseerd op het WEB-model van prof. dr. Arnold Bakker en prof. dr. Wilmar Schaufeli.

“Het mooie is dat het werkbelevingsonderzoek voor ons op maat is gemaakt met een politiespecifieke vragenlijst.De vragen gaan immers over de politiemedewerkers en het specifieke werk dat zij uitvoeren. Ook qua lay-out konden we de monitor een eigen‘smoel’ geven. Het werkbelevingsonderzoek biedt ons de zekerheid van meten is weten.” 

- Pieter Ranselaar, adviseur Arbeidsomstandigheden en Veiligheidscoördinator politie Hollands Midden

Het resultaat
Na uitleg en toelichting over met name de anonimiteit, wilde 80% van de medewerkers meewerken aan het werkbelevingsonderzoek. Het onderzoek bracht een gevoelde afstand tussen de korpsleiding en de werkvloer aan het licht. Er was onvoldoende wederzijds begrip en gebrek aan communicatie. Ook speelden gevoelens van onveiligheid, ongewenste omgangsvormen en de stijl van leidinggeven een rol. De individuele uitkomsten van de online vragenlijsten zijn in teams doorgesproken. Ranselaar: “Het is in een organisatie met een hoog ‘machogehalte’ moeilijk om te erkennen dat je je onveilig voelt. Dat voelde als een opluchting voor de medewerkers, maar was confronterend voor de korpsleiding. Het resultaat is meer luisteren naar elkaar en meer onderling begrip. Collega’s geven elkaar nu meer steun en onderlinge feedback. Er is meer vrijheid van handelen ontstaan in het dagelijks werk en dat maakt mensen meer betrokken.”

Meer weten?
Ben je benieuwd wat Schouten Research kan betekenen voor jouw organisatie? Vraag een adviesgesprek aan met één van onze adviseurs. We komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.