Aanscherping en verankering strategie bij BügelHajema

Thema: Leiderschap en management

‘Hoe kunnen wij onze geformuleerde strategie optimaal binnen onze organisatie verankeren?’ Zo luidde in eerste instantie de vraag die BügelHajema, een groot bureau voor ruimtelijke ordening en milieu, aan Schouten & Nelissen stelde.

In enkele weken tijd hebben we enorme stappen gezet, die ons bureau hebben klaargestoomd voor de dag van morgen’’ - Hans Broess, algemeen directeur BügelHajema

Bestaande situatie 
De markt voor ruimtelijke ordening en milieu waarbinnen BügelHajema opereert is volop in beweging. De veelheid van onderwerpen waarbij klanten hulp vragen neemt toe en is ook steeds complexer. Verder worden er ook online toepassingen verwacht die klanten helpen bij meer standaard vragen. Bij de aanvang van het traject was nog onduidelijk wat die veranderingen teweeg zouden brengen. Maar dát ze grote impact zouden hebben op de organisatie stond voor iedereen vast. Onze opdrachtgever vroeg zich af of a) de geformuleerde strategie scherp genoeg was en b) hoe de organisatie ingericht zou moeten worden om optimaal invulling te kunnen geven aan de strategie. 

Plan van aanpak
De adviseurs van Schouten & Nelissen hebben in diverse workshops de opdrachtgever geholpen beter inzicht te krijgen in de uitdagingen waarvoor de organisatie nu staat, strategische opties uit te werken voor de toekomst en de vertaalslag te maken naar concrete acties. Tijdens de laatste workshop zijn conclusies getrokken over de inrichting van de organisatie, taken en bevoegdheden binnen het management team en is een plan voor het implementatietraject opgesteld. De workshops waren bijzonder interactief van opzet en er werd gebruik gemaakt van verschillende werkvormen om zoveel mogelijk perspectieven te belichten.

Het resultaat 
Er zijn heldere afspraken gemaakt over de implementatie van de gewenste strategie en het maken van de vertaalslag naar de organisatie. Verder zijn er plannen gemaakt voor de verdere uitwerking van de geformuleerde opties en het invullen van open functies in de nieuwe organisatiestructuur. Na enkele maanden blijkt dat de nieuwe strategie en organisatiestructuur door de hele organisatie breed wordt gedragen. De openstaande functies in de nieuwe structuur zijn inmiddels nagenoeg ingevuld. BügelHajema bouwt verder aan zijn toekomst! 

Meer weten?
Ben je benieuwd wat Schouten & Nelissen kan betekenen voor jouw organisatie? Vraag een adviesgesprek aan met één van onze adviseurs. We komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Of lees meer over verandermanagement en beslis of jouw organisatie toe is aan een positieve omschakeling.