Leidinggeven in crisistijd

Thema: Leiderschap en management

Ben jij een leider in crisistijd? In tijden van crises heb je de neiging om je als manager te gedragen in plaats van een leider. Dat is een natuurlijk proces. En logisch, je wilt immers dat jouw organisatie in deze onzekere tijden blijft bestaan. Maar hoe zorg je dat je in deze ‘overleefstand’, de lange termijn doelstelling niet uit het oog verliest?

Focus op korte termijn

De omzet moet gehaald worden. En de aandeelhouders tevreden gesteld. Je voelt druk op je schouders. ‘In de crises liggen de kansen!’ roep je vrolijk. Je richt je op de voortgang en je wordt blij als je weer een kostenpost heb weten te minimaliseren. Jouw focus ligt op overleven en je gaat voor het korte-termijn succes.

Begrijpelijk! En ook je medewerkers begrijpen dit. We luisteren allemaal naar het journaal. Maar meer dan ooit hebben we ook mensen nodig die laten zien dat er een nieuwe realiteit is. We hebben jou dus nodig als leider die ons helpt om ons te kunnen aanpassen. En weerbaar te zijn als het niet zo snel gaat als we zouden willen.

Zachte factoren maken het verschil

Want sturen op cijfers en sturen op de korte termijn levert efficiëntie op, maar kost loyaliteit, verbinding en vertrouwen. Zachte factoren die niet meteen zichtbaar zijn op de balans. Maar die op langere termijn het verschil kunnen maken met de concurrent die waarschijnlijk op dit moment net zo hard saneert en bezuinigt.

Lange termijn denken betekent dat je huishoudboekjes op orde brengt. En dat je zorg hebt voor cultuur elementen die nu net het onderscheid maken. Bevlogen mensen die kennis delen bijvoorbeeld. Of loyale medewerkers die ook in barre tijden ambassadeur blijven van de organisatie of juist net dat beetje extra doen…

Tips:

1. Is de economische meetlat de enige meetlat die telt? Praat en denkt iedereen in cijfers? Klopt jouw omgeving dan nog wel bij je? Zo ja, gebruik je invloed. Wie is in jouw organisatie het sociale geweten? Breng de economische en sociale balans weer op orde. Ga in gesprek met de OR, HR, medewerkers, hoe blijven we in balans?

2. Ken jij de waarden van de organisatie, weet jij wat klanten en de medewerkers het meest in jouw organisatie waarderen? Kijk eens serieus in de spiegel: is het management nog steeds in lijn met deze waarden? Ben je ook straks nog steeds geloofwaardig?

3. Medewerkers zijn intelligente mensen en werken niet voor niets bij jouw bedrijf. Betrek ze bij plannen, leg uit waarom je soms besluiten moet nemen die mogelijk niet passen bij wat medewerkers zouden willen. Welke overwegingen hebben de doorslag gegeven. Probeer eventuele verontwaardiging goed te begrijpen en laat dan zien dat korte termijn en lange termijn doelen meegenomen zijn in de besluiten.

4. Vervelende impactvolle besluiten nemen is het domein van de manager, het begeleiden van de verwerking van je mensen ook. Als er mensen moeten vertrekken vergeet dan de achterblijvers niet. Loyaal zijn aan de organisatie en loyaal zijn aan collega’s die moeten vertrekken is verwarrend en vraagt tijd. Zorg ervoor dat mensen niet hun intellect en gevoel thuis laten en op het werk alleen nog maar die dingen doen die ze moeten doen. In 1 op 1 gesprekken kun je je mensen helpen om weer naar de toekomst te kijken.

5. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het is de basis onder modern leiderschap. Geld als ruilmiddel voor de inzet van mensen creëert een zakelijke verstandhouding, waarbij we leveren wat er redelijkerwijs verwacht mag worden. Wil je meer van je medewerkers? Wil je dat ze zich eigenaar voelen van uitdagingen? Investeer dan ook met aandacht…!