Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Leidinggevende, zo oogst je het goud in je team

Thema: Leiderschap en management
Rubriek
Blog
Datum
13 februari 2018
5 minuten leestijd

De kracht en potentie van je teamleden is goud waard. Dat goud ligt voor het oprapen als je de mogelijkheden van je teamleden kunt zien. In plaats van hun onmogelijkheden. Bestsellerauteur Joost Crasborn beschrijft hoe je dat doet in zijn boek ‘HOE coach ik mijn team?’

Als leidinggevende ben je meestal goed in nog be­ter maken van wat er al is. Je bent niet snel tevre­den. Het kan altijd beter en jij ziet de mogelijkheden daartoe. Als onderliggende drijfveer is dat pri­ma, zolang je maar beseft dat teamleden die mogelijkheden ook zien en het er juist om gaat dat ze de ruimte krijgen om zelf successen te behalen.

Waar loopt jouw team warm voor?

Mensen zijn van nature gemotiveerd om dingen te doen waar hun hart naar uitgaat. Al zijn er altijd wel mensen die niks willen en nergens zin in hebben. Je hebt echter meer aan een manier van kijken en handelen die uitgaat van de potentie in mensen.

Als je vanuit dit principe vertrekt, ga je op zoek naar de drijfveren en reeds aanwezige capaciteiten. Je bent benieuwd waarvoor het team warm loopt of welke belemmeringen de motivatie laten verdwijnen.

Uitgaan van wat wél kan

Je onderscheidt je als je kwaliteiten en ontwikkelin­gen feilloos weet te signaleren en benoemen. Uit­gaan van wat er wel is en wat het team wel kan, ge­nereert namelijk zelfvertrouwen en geeft de team­leden de kracht om vanuit hun eigen authenticiteit en mogelijkheden verdere stappen te zetten.

Zelfs als die kwaliteit eenmalig of slechts zelden waar­neembaar is, verdient ze erkenning. Puur omdat ze er is. Deze kwaliteiten kunnen zich op allerlei terrei­nen manifesteren. Vaak heel subtiel en tussen de re­gels door van wat echt gezegd wordt.

Je ‘gouddetector’ ontwikkelen

Iedere leidinggevende teamcoach zou deze ‘goudde­tector’ of opmerkzaamheid bij zichzelf moeten ontwikkelen. Daardoor zie je aanknopingspunten voor verandering. Let eens op de manier waarop teamleden omgaan met een zwakte, valkuil of saboteur. Juist daarin kun je vaak kwaliteiten en ontwikkelingen zien die je positief kunt waarderen.

Je houding, intenties, waarnemingen en reacties zijn dus primair gericht op wat er al wél is én op verschui­vingen in een gewenste richting. Je richt je op veran­dering – hoe klein ook – in de overtuiging, beleving en het gedrag van het team en het effect daarvan.

Als je een positieve verwachting hebt van je team, creëer je daarmee tot op zekere hoogte ook een self­fulfilling prophecy. Als jij vertrouwen en positieve verwachtingen uitstraalt, gaat het team zich ernaar gedragen en neemt de kans op betere prestaties toe.

Oogsten is je richten op potentieel

Samen werken is samen leren. Om een ervaring tot een leerervaring te maken is samen evalueren, en vooral oogsten, cruciaal. Ik kan niet genoeg het be­lang benadrukken van stilstaan bij, reflecteren op en het oogsten van successen en positieve uitzonderin­gen.

Blijf doorvragen en feestend samenvatten: Wat is er wel anders gegaan? En wat nog meer? Ervaar jullie successen, toon ze elkaar en geniet er samen van. Laat ze doordringen!

Wat doe je met missers?

Knelpunten en problemen neem je natuurlijk ook serieus, want ook daar valt veel van te leren. Ze zijn een signaal van wat beter kan of moet! Hoe en waarop je dan je aandacht richt, is dan wel cruci­aal.

Verval niet in een veroordelende, oorzaak-ana­lyserende houding, maar richt je met elkaar op de toekomst. Hoe zou de situatie eruitzien als het pro­bleem er niet meer is? Wat draagt daaraan bij? Wel­ke vaardigheden, overtuigingen en strategieën zou­den wél leiden tot het gewenste resultaat?

Vragen om je team te helpen hun eigen positieve aandeel (het goud) te laten zien

 • Welke successen zijn geboekt en wat precies is anders gegaan dan voorheen (effect)?
 • Wat was jullie aandeel (anders doen, den­ken en voelen)?
 • Hoe hebben jullie aandacht gegeven aan dit succes en hebben jullie ervan genoten?
 • Wat is jullie mooiste succes?
 • Wat is het belangrijkste dat het jullie heeft opgeleverd en wat nemen jullie hiervan mee voor de toekomst?
 • Welke missers en welke leerervaring heb­ben jullie eruit kunnen halen?
 • Wat hebben jullie wél al bereikt?
 • Wanneer lukte het wel en wat was jullie aandeel daarin?
 • Wat waarderen anderen in jullie?
 • Welke kwaliteiten en krachten hebben jullie het afgelopen kwartier laten zien?
 • Wanneer is het probleem er niet, en wat is daarin jullie aandeel?
 • Waar krijgen jullie energie van?
 • Wanneer zijn jullie op je best?
 • Wanneer hebben jullie topervaringen?
 • Oké, het viel tegen, maar welke kwaliteiten hebben jullie wél laten zien?

Dit stukje komt uit het boek Hoe coach ik mijn team? van bestsellerauteur Joost Crasborn dat verscheen bij onze uitgeverij THEMA.

Haal het beste uit jouw team

Wil je de perfomance en effectiviteit van je team vergroten? In de training Leiderschap en teamcoaching leer je hoe je je team continu blijft ontwikkelen. En wat jouw rol daarin in.

Leiding geven aan zelfsturende teams

Verandert jouw leidinggevende rol? En wil je weten hoe je leiding geeft aan een zelfsturend team? Volg onze Masterclass reeks Leiderschap in een nieuwe wereld en weet te sturen op ondernemerschap, innovatiekracht en paradoxen.

Get inspired!

Wil jij groeien in je werk? Meer uit jezelf halen, en uit anderen? Slimmer samenwerken met je collega's? Wij prikkelen je graag. Laat je e-mailadres achter en ontvang relevante artikelen, nuttige tips, leuke testjes en onderzoeken, inspirerende quotes en meer.

Ja, inspireer mij